• Ben insanım
  Yeryüzüne halife olmuş kişi.
  Sonsuzluk hayatı bahşedilmiş kişi.
  Dıştan bakıldığında
  Et ve kemik
  Kimine göre rengim farklı
  Belki beyazım, belki de kara
  Belki güzelim,belki de çirkin.
  Ben insanım
  Duygularım değişkendir.
  Bir kalbim var
  İçinde hapsettiğim duygularım.
  Sevgim,korkum,öfkem.
  İnancım ya da isyanım.
  Kavgalarım çoktur benim
  Arzularım yığın yığın
  Verseler dünyayı doymam
  Başka dünyada isterim.
  Çekemem benden başkasını
  Nankör,hırslı ve acımasız.
  Ben insanım
  Kendi nefsimin tutsağı
  Dilimin çektiği eza.
  Hoşgöremem öyle
  Benden başkasını
  Gözyaşlarımı verir
  Kahkahalarını alırım.
  Horgörürüm, vurur öldürürüm.
  Ben insanım
  Aslında sevebiliyorum da
  Hoşgörebiliyorum istediğimde
  Merhamet,vicdan sahibiyimde
  Saygı,sevgi vardır hamurumda.
  Dedim ya değişkenimdir.
  İstediğimde de insan olurum. İnsan.


Benzer Konular

 • 3
 • 4
 • 5
 • 4
 • 15