• Aslında biz demokratlığı
  Faşistlerden öğrendik .
  Bakmayın faşist köpek diyerek horladıklarına.
  Bütün izmlerin babasıdır ,anasıdır faşizm.
  Hür akıl ,hür vicdan kim ister ki !
  En demokratım diyenlerin de
  Kendi fikrinin faşizmi yatar.

 • Yönetici

  @Efruz , faşizmin gösterdiği tek şey var; barbarlık, vahşet...öğrettiği hiç bir şey yok; zira kapitalizmin taçlandırdığı milliyetçiliğin zirve noktası olan faşizm tüm özgürlükleri yok sayar ve sosyal-ekonomik-politik mücadeleler ondan çok öncedir ve o bunları bastırmak için varlık kazanmıştır. dolayısı ile hiç bir öğreti onun sayesinde öğrenilmiş sayılamaz...


 • @nejdet-evren faşizm , hiçbir fikre düşünceye açık olmayan sadece benim istediğim olmalı diyen bir anlayıştır. Sormak isterim hangi izm de bu yoktur? Komünizm de bile faşizme rastlarsınız. Demokrat dedikleriniz bile kendi fikri olmasını ister.
  En basiti eğitim de bile kitaptaki yazılanlara sadık kalmanız, ezber yapmanız istenilir.
  Faşizm her fikrin anasıdır hem de babasıdır bence .

 • Yönetici

  @Efruz , komünizm ile faşizmi eşitlemek/eş değerde görmek mümkün değil; sınırsız ve sınıfsız bir toplum ile her şeyin devlete/devlet dışında hiç bir şeyin olmamasına/devlete karşı hiç bir gücün olamayacağına dair faşizan düşünce ile komünizm asla bir araya gelemez. ilkinde birey ve özgürlük, emek-değer ön planda iken ikincisinde birey diye bir olgu söz konusu bile değildir; nasıl eşitlenirler!...


 • @nejdet-evren komunizm de birey ve özgürlük mü? şahsi mülkiyet hakkının dahi olmaması , ortaklaşa herşeyin kullanılıyor olması bile faşizme yol açar. komunizim ile yönetilen ülkelere bakarsanız ne ifade özgürlüğü vardır ne de kişinin birey olarak hakkı olanları yapabilme hakkı vardır. Emek ise, sadece sözde kalmıştır. sözü geçen birkaç kişinin dediklerini uygulayan bir sistem.
  özellikle komunizm ile yönetilen Çin yüzünden Doğu Türkistan 'ın uğradığı haksızlıklar zülümleri de dile getirmek isterim.
  Bütün bunlar faşizanlık değil de nedir?
  Malasef ki, ne kadar fikir varsa ,hepsinde gizli ya da görünür bir şekilde faşizm yatar.
  Daha küçükken bile parmaklar dudaklara götürülüp sus işareti yapılırken dahi faşizm öğretilir. sorgulamayan eleştirmeyen , fikir üretemeyen hazır fikirlerin ezbercisi nesiller yetiştirilerek faşizm yaşamın içine işlenilir.

 • Yönetici

  @Efruz , "herşeyin ortaklaşa kullanılıyor olmas" paradigmadır ve aslı astarı yoktur; "şeyleri doğru çağırmak" gerekir, zira "nereye varacağımız nerden hareket ettğimiz ile yakından ilgilidir" ve kavramları yerli yerine kullanmak doğru sonuca varmamızı sağlar.

  İlkin; komünizm/komünist üretim tarzı dünyada henüz hiç yaşanmadı, bu tamamen bir ütopya...

  İkincisi; sosyalizm ile komünizm bir ve aynı sistemler değil...

  Üçüncüsü; "özel mülkiyet" tanımını yaparken neyi kastettiğmiz önemlidir. örnek olarak söyleyeyim, bir elbise, gereksinim olan bir konut, bir arab, vs özel mülk değildir, özel mülkiyet tamamen ekonomik-politik bir kavramdır ve emek sömürüsü ile elde edilen artık değere denilir.

  Dödrüncü olarak; Ekim Devrimi, Kültür Devrimi dünya tarihinin en büyük toplumsal-ekonomik-politik olaguları, değişim ve dönüşümüdür ve lakin bunlar komünist rejimler değillerdir...

  Beşinci olarak; politik yanlıgılar, despotizm ile sonuçlanır ve bu ne sosyalizmdir ne de komünizm...

  Son olarak; faşizm insanın özünde olmayan, insanın özüne aykırı, doğaya aykırı bir düşünme, yönetme, ötekileştirme ve sömürünün gizli politikasıdır; her zaman hortlayabilir, bu nedenle onu içimizden atmak o kadar kolay değil...


Benzer Konular

 • 1
 • 3
 • 1
 • 5
 • 4