@DemoKratos, içinde söyledi: Kapitalizm ile sosyalizm farkı

Kapitalist sosyalizm de bir seçenektir.

İşte sosyal demokrasiyi bunun için getirmişlerdi.
Lakin bizim gibi bağımlı ve sömürülen bir ülkede sosyal demokrasi mümkün olmadığı için tüm toplumu kapsayan demokrasi uygulanamıyor.
Zira sosyal demokrasi AB ülkeleri gibi bağımsız kapitalizmi yaşayan ülkeler için geçerli.
Yani bu ülkede sosyal demokrasi uygulanması için Atatürk'ün de hedeflediği bağımsız ve milli olması gerekir.