Kullanım Şartları

Felsefe temelinde yapılandırılmış sitenin tüm düşüncelere eşit uzaklıkta olması için katılımların sansürsüz ve ancak üyelerin kendi oto-sansürü ile en verimli paylaşımlara, değerlendirmelere, düşünce alış-verişinde bulunmaya zemin hazırlayabileceği düşüncesi ile; üyelerin aşağıdaki denetim ilkelerine içtenlikle katılacaklarını kabul edilerek;

Forum Kullanım ve Haklar

I. Her başlık ve içeriği kendine has/özgün/nev’i şahsına münhasır kabul eder, bu durum başlık ve içeriğin paylaşımcıyı bağladığının ön kabulüne dayanır. Bu nedenle intihale düşülmemesi için alıntı yapıldığında mutlaka tırnak içinde gösterilmeli, mümkünse ve biliniyorsa yazar adı belirtilmelidir. Değilse, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Haklar Kanunu hükümlerinin cezai ve tazmini/hukuki sonuçlarını kabul etmiş sayar.

II. Biçim ve içeriği madalyonun iki yüzü gibi bir bütün olarak değerlendirir ve yek-diğerini üstün tutmaz; biçim/üslup-tarzın içerik kadar önemli olduğuna vurgu yapar. Buna özen gösterilmesini önerir.

III. Düşünce özgürlüğü salt düşünmekle sınırlandırılamaz, düşünceyi açıklama ve düşünceye göre davranabilmeyi de kapsar. Bu geniş anlamda düşünce özgürlüğünü asıl kabul eder; bu özgürlüğün kullanılmasının başka bir hak ya da özgürlüğü küçümsemek, aşağılamak, hor-görmek, ötekileştirmek, yok saymak şeklindeki yaklaşımları kabul etmez.

IV. Düşünce açıklamalarını bir ötekini/düşünceyi küçümseme, aşağılama, hor görme, ötekileştirme, kin ve nefret duygularını açığa çıkartma, ırklardan birinin üstünlüğüne dayalı faşizan yaklaşımları felsefi bir açıklama olarak değerlendiremez/kabul etmez.

V. Yazım serbestliği olsa da karşılılı anlaşabilmek, kavramlarda mümkün olduğunca ortaklaşabilmek adına Türk Dili ve Edebiyatı'nın dil ve yazım kurallarına uyulmasını önerir. Başka bir dil ile de paylaşım yapılmasını yasaklamaz ve fakat tüm katılımcıların anlayabilmesi için başka dilde yapılan paylaşımın Türkçe çevirisinin de aynı paylaşımda yapılmasını önerir.

VI. Her formu düşüncelerin paylaşıldığı, eleştiri ve tartışmaların yapıldığı alan olarak görür ve bu alanda polemik, kişisel sürtüşme, etik değerlere aykırı açıklamaların yapılmasını forum ihlali olarak kabul eder.

VII. İlkeler tüm üyeler için bağlayıcıdır. Kurucu, yönetici, editör ve üyeler dahil siteye katılan her kişi bu ilkeleri kabul etmiş sayılır. Bilmemek mazeret olarak kabul edilemez.

VIII. İlkelere aykırılık halinde site kurucu ve yöneticilerinin bu paylaşıma müdahale etme yetkisi saklıdır ve üyeler tarafından kabul edilmiş sayılır.

IX. İhlal tespit edildiğinde paylaşıma müdahale edilerek üye sadece bir kez uyarılır. Aynı yaklaşımı sürdürmesi halinde üyeliğine son verilir ve bir daha katılmasına olanak sağlanmaz. Farklı nick ile katıldığı tespit edildiğinde ise ihlali olmasa bile üyeliğine yeniden son verilir.

NOT: Demokratik bir katılımın sağlanması adına, neyin ihlal sayıldığına dair üyelerin önerdiği ve açık oylama ile en fazla oy alan ilk üç üyenin oluşturduğu Site Etik Kurulu kurulmasını öneri olarak tartışmaya açar, kabulü halinde ( salt çoğunluk) seçimle kurul göreve başlar.

Türkiye'deki felsefe severleri bilgilendirme ve geliştirme amacını misyon edinmiştir.
''Söz uçar, yazı kalır''