• Kaygı en doğal duygulardan biridir. Korku verici bir uyaran yada durumla karşılaştığımızda zihinsel, davranışsal yada fiziksel olarak uyarılma durumudur. Her bireyde her yaş grubunda yaşanabilir. Bireyden bireye farklılık gösterir. Genellenemez. Hiç kaygılanmıyorum diyen bir kişinin psikolojisi incelendiginde kaygı veren durumları bastırdığı yok saydıgı ortaya çıkmaktadır. Her insanda belli bir düzeyde kaygı normal ve gerekli görülürken aşırı kaygı olumsuz sonuçlara yol açmaktadir. Aslında kaygıya neden olan olay değil o olaya yükledigimiz anlamdir. Kimi zaman işimizde kimi zaman eğitim hayatımızda çeşitli sebeplerden dolayı kaygılanırız. Kaygımızı kontrol altına alabilirsek bunu avantaja çevirebiliriz. Başarılı insan kaygısız insan degildir. Kaygısızlık duyarsızlıga önemsememeye yol acar. Bir insan önemsemedigi bir işte başarılı olamaz. Kaygı bizi ayakta tutan azimle çalışmamızı sağlayan bir duygudur.

    Rallo May 'e göre "Kaygı şu anlama gelir: sanki dünya kapınızı çalıyordur ve bir şey yaratmak, bir şey yapmak zorundasınızdır. Dolayısıyla kendi özünü bulabilmiş insanlar için kaygı ; yaratıcılık ve cesareti teşvik eden bir şeydir."


Benzer Konular