@nejdet-evren Tevrat ve kuran insanlık suçu öğretiler içerir ve tüm dünyada yasaklanarak bunu savunanlar yargılanmalıdır.

İçeriğindeki insanlık dışı öğretileri uygulamaya geçirmek için uğraşmaktadır. Yani bir korku romanı yada bilim kurgu kitabı değildir.

Kadınları eşit görmediğini ve bir çok haklarının ellerinden alınması gerektiğini savunan bir İslam dini asla düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. Kuran ve tevratın savunması sadece mahkemede yapılabilir.

İsveçlilerin kendi ülkelerinde böyle vahşi bir probaganda aracının varlığından rahatsız olmaları çok doğaldır.

Bir gece ansızın gelip sizi öldürüp köleleştireceğiz , evlerinizi basıp mallarınızı alacağız bu bize Allah'ın vaadidir diyenlerin düşüncesine özgürlük açısından bakılmaz. İsveçliler bu öğretilerden rahatsız olarak tepkilerini dile getiriyorlarsa temel insani haklarını tehlikede gördükleri için yapmaktadırlar.

Kuran ve Tevrat Olsa olsa suçtur ve yargılanmalıdırlar.