Zaten tek tanrıyı Mısır firavunlarından Amenhotep ortaya atmıştır. Amacı da hüküm koyan tek tiran olmak. Bu tek tanrıya Aton adını vermiş ve kendi adını da Akhenaton olarak değiştirmiştir. Yani bu bildiğin peygamberlik, tanrının yetki verdiği kişi anlamında.

Bu firavun ölür ölmez Aton yok edilip önceki tanrılara dönülmüştür ve bunu yapan da bunun damadıdır, çünkü oğlu olmadığı için yerine damadı geçti.

Fakat kuyuya taşı bir kere atmıştı ve İsrailliler tek tanrı otoritesini kullanmayı bu firavunu örnek alıp bir kez daha deneyince olanlar oldu. Tek otorite tiranlığı hortladı. İnsanlık halen bu hortlağı tarihe gömebilmiş değil ve zor da görünüyor. Cin şişeden çıktı mı geri sokmak zor. Cin tabii alkol. Hurafe olan cin anlamında değil.