• Zihin ve bedeni, varolmak için kendilerinden başka hiçbir şeye ihtiyaç duyma­yan, özleri birbirlerinden tümüyle farklı olan iki ayrı töz olarak tanımlamanın sonucunda ortaya çıkan, zihinle beden arasındaki karşı­lıklı etkileşim güçlüğünü bertaraf edebilmek amacıyla, zihinsel ya da psişik olaylarla be­densel süreç ya da olayların, aynı anda kurulmuş aynı zamanı gösteren iki kusursuz saat gibi, ayrı, fakat birbirlerine paralel diziler ha­linde ortaya çıktıklarını savunan görüş. Psişik olay ve süreçlerin başka psişik olay ve sü­reçlerle, fiziki olay ve süreçlerin ise başka fi­ziki olaylarla nedensel bir ilişki içinde bulunduğunu, fakat zihin ile beden arasında herhangi bir bağ, psişik olay ve süreçler ile de, fi­ziki olay ve süreçler arasında nedensel bir ilişki bulunmadığını ileri süren anlayış.


Benzer Konular

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 19