@phi felsefe metotsuz bilimdir. Yani tez den ibarettir. Henüz bilim olamamıştır.

Kanıtlanması gerekir. Felsefenin öğeleri bir yöntem ile açıklanabiliyorsa hipotez olur. Bu hipotez genel geçer delillerle ispat edilebiliyorsa ve ölçülebiliyorsa bilim olur.