• Uymamanın, yerine getir­menin belli bir sonuç ya da cezayı gerektirdi­ği formel bir anlaşma, yasa. Ahlak duyusu,ahlaki ilke ya da ödev tarafından. belirlenen bir tarzda eyleme zorunluluğu. Belli bir şey yapacak, belli bir eylemi gerçekleştirecek kişi için söz konusu olan ahlaki kuralları belirleyen zorunluluk biçimi ya da türü


Benzer Konular

  • 1
  • 3
  • 1
  • 2
  • 1