• Materyalizmi, doğrudan doğruya onto­lojik bir anlam içinde değil de, benimsenen bilgi görüşünün ya da felsefi tavır veya seçi­len yöntemin bir sonucu olarak savunma du­rumu.
    Doğrudan doğruya tinsel bir gerçekli­ğin varolmadığını söylemek yerine, bilgide empirist bir anlayış benimsedikten sonra, yalnızca deneyim yoluyla bilinenin varoldu­ğunu, mekan ve zaman içinde olanın, yani cismin ya da madde cinsinden varlığın ger­çek olduğunu söyleme, dolayısıyla varlığı madde alanıyla sınırlama, fakat madde alanı­nın dışında kalan olası varlık alanıyla ilgili olarak herhangi bir iddiada bulunmama ve­ya tinsel olanı ifade eden deyimlerin anlamlı olmadığını söyleme tavrı.


Benzer Konular