Hıristiyanlığın Tarihsel Gelişimi

 • Kurucu

  Yaklaşık iki bin yıllık tarihi ve bir buçuk milyarı aşkın müntesibiyle Hıristiyanlık dünyanın önemli inanç sistemlerinden birisidir. Hıristiyanlığın tarihte ne zaman ve nasıl ortaya çıktığı konusunda, genel Hıristiyan kabulünün dışında farklı birtakım görüş ve yaklaşımlar mevcuttur. “Mesihçi” anlamına gelen Hıristiyan teriminin bu dinin bağlıları için kullanılışının Hz. İsa sonrası olduğu kesindir. Zira Hıristiyan isminin ilk kez kullanılışına yönelik olarak Resullerin İşleri kitabında Luka yaklaşık 50 yılına işaret etmektedir. Bu terimin ilk defa Antakya’da kullanılmış olduğunu söylemektedir. Bununla birlikte Hıristiyanlık kendi tarihini genel anlamda insanlık tarihiyle, insanın kurtuluşuna yönelik tanrısal planın yürürlüğe girmesi süreciyle başlatır.

  İsa Mesih’te kurtuluşu ifade eden Hıristiyanlık Mesih İncilinin ve Mesih yasasının ifadesidir. Tanrı, ilk insandan itibaren varlık kazanan günah ve ölüme karşı İsa Mesih dönemine kadar gönderdiği peygamberler aracılığıyla insanlara hitap etmiştir. Bu dönemde insanlar yasalara bağlılık vasıtasıyla kurtuluşa ulaşmaya çalışmışlardır. Ayrıca bu dönemde peygamberler aracılığıyla insanlara bildirilen vahiyde İsa Mesih’in gelişi müjdelenmiştir. Hıristiyanlığın “Eski Ahit dönemi” olarak adlandırdığı bu dönem insanlığın İsa Mesih’in gelişine hazırlandığı bir dönemi ifade etmektedir. Hıristiyan inancına göre ilahi Kelâmın ya da Oğul’un İsa Mesih’te tenleşmesi ve İsa Mesih’in insanların günahtan bağışlanmaları ve kurtuluşları için çarmıhta can vermesiyle başlayan ikinci dönem ise insanlığın kurtuluşuna yönelik ilahi planın yürürlüğe konulduğu yeni bir dönemi ifade etmektedir. Hıristiyanlığın, “Yeni Ahit dönemi” olarak tanımlanan bu dönemde, ilahi Oğul İsa Mesih’in insanlığın kurtuluşuna yönelik iyi haberine tanıklık yapmakta olduğu düşünülmektedir.

 • Moved from Din & İnanç by  phi phi 
 • Moved from Uzak Doğu by  phi phi 

Benzer Konular

 • 4
 • 11
 • 139
 • 2
 • 15