Yi King (Değişiklikler Kitabı)

  • Kurucu

    Geleceğe dair olayları tahmin etmede yardımcı olabilecek eski bir kehanet el kitabı olup eskiye ait bir eseri eski şema ve daha sonra onlar üzerine yapılan yorumlardan ibarettir.

  • Moved from Din & İnanç by  phi phi 

Benzer Konular