• Sanskritçede silme ya da iptal etme anlamına gelen terim: Bir yargının kişi onunla çelişen bir deneyime sahip olduğunda düzeltmesi eylemi.

    Badha kavramıyla ilintili üç varlık düzeyi vardır. Mutlak gerçeklik ya da varlık, tam bir birlik olduğu için, başka herhangi bir deneyim tarafından silinemez. Ondan gerçekte ayrı olan hiçbir şey bulunmadığı için, hiçbir şey çatışan bir önerme ya da deneyim olarak görülemez. Bundan sonra, gerçek gibi görünen, fakat brahnıaıı deneyimi bakımından silinen, gündelik deneyim dünyası gelir. Başka bir deyişle, gerçekliğin doğası bir kez kavrandığı zaman, gündelik deneyim dünyasının hiçbir şekilde gerçek değil, tersine yalnızca gerçek olanın soluk bir yanılsaması olduğu fark edilir.

    Son olarak, gündelik deneyime bile karşı durdukları için silinen yanılsamalar vardır. Badlıa kavramı veya düşüncesi, Sankara'ya Advayta Vedanta'nın varlık hiyerarşisini açık ve seçik bir biçimde ortaya koyma imkanı verdiği gibi, ona göre, en gerçek olanın nasıl başka bir şeyle çelişemeyen birşey olması gerektiğini gözler önüne sermek bakımından önem taşır


Benzer Konular