• İlk mesleğin seks olduğu söylenir.
  Seksin bir meslek olduğu doğru, ancak meslek ifadesi onu tam olarak tanımlamaz. Çünkü seks, meslekten öte daha önemli bazı değerlere sahiptir.
  Üzerinde ihtiyaç ve zorunluluk gibi değerler taşıdığı için salt meslek olarak ifade edilmesi gerçek önemini yok sayar.
  Meslekler zamanına göre değer kazanır, daimi değildir, bugün geçerli olan yarın yok olmaya yüz tutar.
  Bilim ve teknoloji çağında mesleklerin yerini makinelerin almasıyla buna canlı olarak tanık oluyoruz. Makinelerle birlikte farklı meslekler türüyor olsa da bu mesleklerin kalıcı olmadığı gerçeğini değiştirmiyor.
  Oysa seks, insan var olduğu müddetçe o da var olacaktır.
  Biri ölümlü diğeri ölümsüz.
  Bu farklılıktan dolayı onu salt meslek olarak ifade etmek, eksik bir tanım olarak karşımıza çıkar.
  Onun bir ihtiyaç ve hatta zorunluluk olduğunu ifade etmeyen her tanım eksik kalacaktır.

  Seksi salt meslek sayan ifadeler ayrıca insanlar üzerinde olumsuz sonuçlar getiriyor.
  İhtiyaç ve zorunluluğu es geçilmiş seks tanımı, onu önemsizleştiren psikolojik bir algı oluşturuyor.
  Örneğin izlediğim bir TV programında bir sunucu ve konuğu, ikisi de kadın. Aydın olduğu her halinden belli olan konuk kadın seksin bir ihtiyaç olduğunu söylediğinde sunucu kadının yüz ifadesi "Hayır, o sadece bir meslek" der gibi büzüşmüştü. Çünkü hayatı boyunca onu hep meslek olarak duymuş veya okumuştur. Özellikle geri kalmış ülkelerde algılara böyle yerleştiriliyor, meslekten öteye gidemiyor. Bunu bir de ayıp sayan dinci kesimleri göz önüne getirdiğinizde, bastırılmış seks ihtiyacının tecavüz veya çok karılı olarak dışa vurumunu görebiliyorsunuz. Dinci kesimlerin her ikisini tanrı kelamı sayması da bu çelişkidendir, bir yandan seksi ayıp sayarlar diğer yandan yaşam biçimlerini tecavüz ve çok karılı üzerine oturturlar.
  Bu örneği vermemin nedeni, seksin meslek ve ayıp ortamına sıkıştırılmasının sonucunu göstermek içindir.

  Dolayısıyla seks tanımının yanlış ve eksik ifade edilmesi, yanlış bir tanımdan öte psikolojik olarak olumsuz sonuçları da beraberinde getirir.
  Gerçi her kavram yanlış ve eksik ifade edildiğinde olumsuzluklara gebedir.
  Bu nedenle sadece seks değil, her kavramı doğru analiz etmek bizi bir çok yanlıştan döndürecektir.
  Ancak bir başka sorun, araştırmayan ve okumayan bir toplumun kavramları doğru analiz etme gibi bir çaba göstermesini beklemek umuttan öteye gitmiyor.
  Yoksul olmak veya iş yoğunluğu buna engel değil. Çocukken elime verdikleri 25 kuruş ile kendimi kitapçıda bulurdum. Daha ibretlik bir örnek, Atatürk savaşı yönetir ve cephede kitap okurdu.


 • Bence tersine, seksi meslek olarak görmek marjinal ve uçuk bir fikir. Dünyanın hiç bir toplumunda seksi meslek olarak görmek gibi bir sorun yoktur. Tersine çok yaygın biçimde temel içgüdü olarak tanımlanır.

  Temeldir, çünkü beslenmenin tek başına hiç bir yararı yoktur.


 • Ancak ilk meslek yanılgısı olduğu son derece doğru. Öyle bir zırvalık elbette ki yok, çünkü ilk adam ilk kadın diye bir şey yok. Çünkü evrim var.

  Adem ve Havva kesinlikle efsane ürünü hayali kişilikler. O yüzden bunların ilk mesleğe sahip olan ilk insanlar filan olması söz konusu asla değil. İlk insan diye bir şey yoktur. Adem ve Havva diye birileri yoktur, hayali masal kişilikleri bunlar.

  Bu hayali masallardan insanlığın bir türlü çıkamayışı insanlığın en büyük ayıbı. İnsan bu kadar kafası az çalışan bir tür değil ama buna kafası bir türlü basmak istemiyor. Bunlar efsane, hayal. Bunlar yok, asla ve hiç kesinlikle olmadı.

  Bu kadar kesin apaçık gerçeklerin görülemeyişi dünyada yaşanan en tuhaf realite.


 • Celal Şengör çıkıp İbrahim mibrahim yok, efsane dedi diye ortalık karışıyor. Ben bundan büyük utanç bilmiyorum. Bir kişi çıkıp bir doğru söylediğinde dokuz köy ayağa kalkıyor kovmak için!

  Gerçeğe bu kadar düşman bir halk daha olabilir mi? Olabilir değil var elbet ama sayılı! Onların kuyruğuna takılmış olmaktan daha büyük bir yüz kızartıcı utanç daha olamaz artık!

  En artık böyle gerçeğe uzak kalmak istemeyen kişi bile tamam İbrahim masal ama Muhammed değil, o yaşadı demek zorunda hissediyor kendini! Masal dünyasından çıksan çıksan bir yere kadar, çok da fazla çıkmayı tehlikeli sulara yelken açmak olarak görmek zorunda kalıyor insanlar.

  Şu apaçık kesin gerçeği insanlar görmeyeceğiz diye inatla diretiyorlar. Tarihte hep din adamları egemen olmuştur ve hiç bir zaman yaşayan bir adamın ben peygamberim demesine izin vermemişlerdir. Bu iddiada bulunan herkes öldürülmüştür.

  Bütün peygamberler istisnasız hayali olarak ve geçmişe dönük yaratılmıştır. Hiç biri istisna değildir. Bir bu yani, bir şunu söylemenin gök çatırdıyor çöküyor gibi algılanması kadar büyük insanlık utancı ben bilmiyorum.


 • @DemoKratos, içinde söyledi: İlk meslek yanılgısı

  Celal Şengör çıkıp İbrahim mibrahim yok, efsane dedi diye ortalık karışıyor.

  Dilipak da eksik olmadı, hemen mevzuya atladı. Ya şu ülkede bir tane "inanç özgürlüğüdür, isteyen neye istiyorsa inanır, allaha inanmamak da inanmak kadar tamamen normal bir seçimdir" diyecek normal bir insan yok mu ya?

  Bu ülkede hiç mi bir tane ilaç için olsun normal aklı başında insan yok? Bu seçmecelere mi mahkumuz biz yahu? Hayır nerden düştük biz bu foseptik çukurunun içine, bu din denen beladan kurtuluşumuz olmayacak mı bizim? Din din din din ne kafa koydular ne beyin! Hay dininiz kadar taşın altında kalın be! Yetti bu din din din dininiz yahu!

  Len bir diyeceğiniz inanç özgürlüğü esastır, insanlar allaha inanır veya inanmaz, bu hiç bir şeyi değiştirmez, kişisel tercihidir, bu bizi hiç ama hiç ilgilendirmez! Ülen bir diyeceğiniz bu be! Allahınız gerçekten olsa keşke de bin türlü belanızı elvan elvan verse!


Benzer Konular

 • 2
 • 11
 • 4
 • 12
 • 215