• Yönetici

  I/
  -unuttum!
  -neyi?
  -ilk sözü,
  -ben de unuttum!
  -neyi?
  -ilk heceyi
  -hatırlamaya çalışalım,
  -sen mi?
  -ben mi?
  -sen
  -ego!
  -yıllar sonra
  -hatırladığım
  -bir yanılgı olmasın
  -değil
  -nasıl emin olabilirsin?
  -sınadım
  -hangi ölçek ile?
  -ilk söz ile
  -nedir o?
  -utanma!
  -kimden?
  -hiç kimseden
  -çok güzel!
  -ve
  -eee!
  -diren!
  -kime karşı?
  -kısıtlayan her kimse
  -ben de hatırladım
  -neyi?
  -ilk heceyi
  -nedir o?
  -aşk!

 • Yönetici

  /II
  -hiç bir zaman olmadı ki!
  -öyle mi sanıyorsun?
  -sanmıyorum
  -ilk hece olmasından belli değil mi?
  -ilk hece olmadığını da söyleyebilirim
  -nereden bileceksin?
  -bir zamanlar köleydim
  -köleliğin çok sonralarda yaşanıldığını düşünüyorum
  -haklı da olabilirsin
  -sen ilk sözü söylerken hangi kanıta dayandın?
  -sadece bir tahminde bulundum
  -ben de aynısını yapmıştım, biliyor musun?
  -peki sonrasında neler oldu?
  -aşk gözlerini açtı
  -öncesinde kör müydü?
  -sayılır
  -devam eder misin?
  -gözleri açılınca çok şaşırdı!
  -nedenmiş o?
  -gördüğü her şeyin düşlediğinden tamamen farklı olduğunu görünce...
  -kim olsa şaşırır, umduğunu bulamamak...
  -yalnızca ummak değildi
  -başka ne olabilir ki?
  -mesela, kadim ırmaklarda yıkanmış bir çift söz gibi
  -ah -ey olabilir mi?
  -emin değilim
  -eyvah,eyvah!
  -şimdi ne oldu?
  -aşka dair olanın utanmaması gerekirdi
  -utanacağını söylemedim ki!
  -ötesini aramadı mı?
  -ne var aramış olmasında?
  -karşılıksız kalmak var
  -aşk gibi
  -demek ki ilk söz, ilk hece karşılıksız kaldı
  -ve bunu kim yarattı sence?
  -sen,ben, o

 • Yönetici

  III/
  -ben bir şey yapmadığımı düşünüyorum,
  -öyle mi sandın?
  -değil mi?
  -insana, sen ben o olarak evrildiğimizde varlığımızın devamı için ilkin içgüdüsel olarak
  güzel olana yönelmedik mi?
  -çekici olan desek daha doğru olmaz mı?
  -bir açıdan öyle ve fakat aynı şey değiller,
  -yöneldik diyelim, benimle ilişkisi nedir?
  -ayrıca çok sabırsız olduğunu da söyleyebilirim,
  -bak bu doğru, sonra ne oldu?
  -insan çoğaldıkça, yetinmeyi de bir kenara bıraktı
  -ego dediğin olgu bütün canlılarda var zaten
  -ilkel ego ile gelişmiş ego arasında fark olduğunu düşünüyorum
  -gelişmiş ego ile kastın nedir?
  -doymak bilmeme dürtüsü, bir tür sonsuz açlık hissi
  -doymayan açlık hissi yalnızca insanda var, değil mi?
  -kesinlikle, bu nedenle ilkel egoyu gelişkin egodan ayırmak gerektiğini söyledim
  -ilk sözün ve ilk hecenin, utanmama ve aşkın çelişkisinin kaynağında gelişmiş egomuz mu
  yatıyor ?
  -sanıyorum, tatmin edilemeyen bu doymak bilmeyen, gelişkin ego maymunlar gibi daldan dala
  sıçramayı öğretti, gerektirdi
  -daldan dala sıçrarken iki ayak üzerinde kalmayı da öğrenmedik mi?
  -öğrendik öğrenmesine de farklı olsalar da güzel ve çekici birlikte yitip gittiler
  -insan da gözlerini açtı desene!
  -açtı ve fakat çekicinin güzelle örtüşmediğini bir türlü öğrenemedi!
  -öğrenememesinden dolayı ne kazandı, ne kaybetti?
  -varlığını sürdürecek çokluğu uygarlaşarak sağladı, bir yandan eli dışında üretimde kullanacağı
  yeni aletleri yarattı ve doyumsuz egosuna yenik düşerek ilkel barışı, ilkel sevgiyi, aşkı yitirdi
  -küçük bir örnek verirsen daha iyi anlayacağım!
  -kendine yetecek ekilebilir toprağı olduğu halde daha fazlasını istedi, çit ile çevirdi, yeterli
  yiyeceği olduğu halde stok yapmaya başladı, barış içinde yaşamak varken savaşarak ganimet
  elde etmek istedi

 • Moved from Felsefe by  phi phi 
 • Yönetici

  IV/
  -ilk sözcük olan aşk gözlerini açtığında tüm bunları gördüğünde üzülmüş ve yılgınlığa kapılmıştı
  -ilk söz olan utanmama da aynısını yaşamış olabilir mi?
  -olabilir de olmayabilir de, bilemiyorum
  -insan önce kendini yarattı, sonra göklerde ve yerlerde önünde diz çöktüğü tanrıları yarattı
  -hem yaratıp hem de önünde diz çökmesi tuhaf değil mi?
  -tuhaf ve fakat gerçek, ilkel komünal paylaşımdan sonra cinsiyet üzerinden – kadın cinsi üzerinden – yek diğerini sömürmeye başladı ve köleleştirerek, köleleşti; bu nedenle tarihin ilk kölesi bir sınıf olarak tanımlanmasa da kadınlardır
  -bunu neden yaptılar?
  -egemenlik kurarak daha fazlasına sahip olmak için
  -tanrılara gereksinimi ile ilişkisi nedir?
  -tanrısal bir güç arkalandığında sömürmek bir “hak” görünümü kazanır da ondan
  -demek ki insan önce ritüel olarak ve daha sonra da gerçekten diz çöktü/çöktürüldü
  -sözü ağzımdan aldın, çok yaşa
  -güzel dedin de, bunları yapmayan toplumlar olmuş mudur ki? İlkel komünal toplum nedir?
  -filozof Karl Marx “ilkel komünal” toplum olarak çok önceki zamanlarda yaşandığını
  söylemektedir
  -anlamam için kısaca özetleyebilir misin?
  -sınırları olmayan, sınıfsız bir toplum; paylaşmak için üretim yapıyor, egemenlik yok, cinsiyet, dil,din,ırk ayrımcılığı yok, bireyler eşit ve özgür, bu arada Kıta Afrikasında ve amazon ormanlarında hala örneklerine rastlandığına dair bilgiler aktarılmaktadır
  -Vayy! Bir ütopya desene!
  -yaşanılmış bir gerçek olarak kabul ediyorum
  -peki, anlamadım bunun neresi ilkel oluyor?
  -”üretim aletleri”nin gelişmişlik düzeyi çok geri olduğu için böyle tanımlanmış
  -biraz açımlar mısın?
  -bu aşamadaki toplumlar avcılık ve toplayıcılık ile hayatta kalabiliyorlar; taş, sopa, mızrak gibi ilkel aletlerle avlanıyor, elleriyle topluyorlar, öküz daha kara sabana koşulmamış, taneli bitkiler üretilmemiş ve üretim o kadar kıt ve sınırlı ki ancak günlük ihtiyacı karşılayabiliyor
  -şimdi daha iyi anladım


Benzer Konular

 • 2
 • 5
 • 12
 • 47
 • 28