Bilinç altımızda neler yatıyor ?


 • Bilincalti.jpg Bilinçaltı, yaşama dair kayıtlarımızın %90'ının
  bulunduğu, ve seçimlerimizin sebebi olan, fakat _
  bilincinde olmadığımız, bilincin ardında kalan devasa bır
  alan.
  Yani bu demek oluyor ki, sen 'Ben seçiyorum' dediğin
  her yerde, kimden hoşlandığından tut, hangi işi yaptığın,
  patronuna ne deyip, sevgiline neyi diyemediğine kadar,
  hepsinin kökü bu alanda kurulu.
  Yani bu demek oluyor ki, özgür seçimlerden söz etsen
  de, hayatında 'bu niye hep böyle oluyor' veya 'bu niye hep
  denememe rağmen bir türlü olmuyor' dediğin şeyler\n
  hepsi, içindeki bu kayıtların sonucu olarak OTOMATiK
  seçili.
  Yani bu demek oluyor ki, seçiyorum sandığın her an,
  'hayatta kalmak için ilgiye ihtiyacım var'
  'ilgi için sevilir olmam gerek'
  'amcam sevilirdi ve fedakarlığıyla övülürdü'
  'sevilmek için fedakar olmam gerek'
  'hayatta kalmak için fedakar seçimi yapmalıyım'
  gibi matematiksel bir denklemin sonucu.
  isyan ve protesto zannedip tersine gittiğinde de özgür
  olmuş olmuyorsun.
  Şayet sadece denklemde bir yerde, 'o şekilde olmak
  kötüdür öyleyse tersi olmalıyım' gibi bir madde işliyor.
  Yani bu demek oluyor ki, gerçekte özgür olmaktan ve
  seçim yapabilmekten söz edebilmek için bile, önce
  davranış ve seçimlerinin bilinçaltında yatan köklerinin
  farkına varmak şart.
  Ve aynı döngüleri yaşamana sebep olan seçimleri
  köklerinde değiştirdiğinde, ancak o zaman farklı
  sonuçlarla karşılaşabileceksin . Yani kaderini ancak
  bilinç ile değiştirebileceksin .


 • @zafira Konu çok güzel..

  Bir insanın söylediği ile yapacağı arasındaki eylemi.

  Konuşurken ne demek istediğini bilinçaltı net söylüyor.

  Farketme kabiliyeti olan insanlar anlayabiliyor.

  Kuantum düşünce ve bilinçaltı düşünce bu hayatta çok önemli..


 • o evreye gelebilmek isterdim..


 • Çok merak ediyorum ben 26 Temmuz 1875/6 Haziran 1961 tarihleri arasında yaşayan Carl Gustav Jung tan bu yana Bilinç hakkında konuşup altı üstü olmadığını açıklayan kimse gelmemiş mi?
  Eğer 1961'den bu yana Carl Gustav Jung tan bir adım ileri gidememişsek bunu nasıl açıklayabiliriz?

 • Yönetici

  "bilinç altı" ya da "blinç dışı" nı kim nasıl gün yüzüne çıkaracak ve bunu nasıl fark edeceğiz? ayrıca bunun kuantum fiziği ile ilişkisi nedir?

  çocuk yaşta bastırılan düşünce ve duyguların ilerleyen yaşlarda kişilik üzerindeki olumsuz etkilerinin tesbitine yönelik psikanaliz çözümlemelerin determinizmle alakası olmadığı aşikardır.

  "oidipus kopleksi" nin bir çok davranışın kökeni olduğu ileri sürülse de bunun realitede tam anlamıyla karşılık bulduğu söylenemez. cinselliğin belki de tarihte ilk bastırılan duygu/düşünce/edimlerden olması bilincin bir bilinmeyenle açıklanmasını zorunlu kılmamaktadır.

  edimlerinde özgürlük olasılıklar içinde kişinin yapmış olduğu yönelim/tercihlerde gizlidir ve bu o kadar da tamamen "bilinç dışı" denilen olgunun denetimi altında değildir.

  psikanalizin duygu dünyasındaki çözümlemelerinin tümden anlamsız olduğu elbette savunulmamaktadır ve fakat bunu bilim dışına taşımak yanıltıcı olacaktır.


 • @nejdet-evren,

  "bilinç altı" ya da "blinç dışı" nı kim nasıl gün yüzüne çıkaracak ve bunu nasıl fark edeceğiz? ayrıca bunun kuantum fiziği ile ilişkisi nedir?

  Davranışlarımızın sebebi bilinç altımizdaki şemalarımizdan kaynaklanır. Kimi insanlarda 7 kimisinde 12 kimisinde 18 şema bulunur bu rakamlar kişiden kişiye farklılık gösterir. Bu şemalar nelerdir dersek şöyle örneklendirebilirim :
  Terk edilme ,güvensizlik , duygusal yoksunluk , kusurluluk, sosyal izolasyon, bagimlilik, yetersizlik, ic ice gecme , haksizlik ,duygusal ketlenme, cezanaldiricilik , yuksek standartlar, hastalık ve zarar karşısında dayanıksızlık, boyun egme , kendini feda, onay arayıcılık , karamsarlık - kötümserlik..
  Bu şemalara sahip bireyler birbirine benzer olaylar karşısında hep bildikleri tepkiyi verirler eger kişi kendini feda etmeyi ögrenmişse hayatı boyunca kendini arka planda tutarak çevresindekileri düşünecektir. Peki bunun farkına nasıl varacak ?
  Tabi ki psikoterapiyle... sanılanın aksine psikologların görevi danışanlarına yol göstermek ne yapacağını söylemek değildir. Bir psikologun görevi danışana içinde bulundugu durumu fark ettirmektir. Insan akıl sahibi bir varlıktır. Bazen bu aklı genellemeler ve bir takım inançlar yada baskalarının dogrularını içsellestirdigi için blokajlamıstır. Psikolog zihnin önündeki blokajları kaldıran hakikatleri görmesini saglayan kişidir. Danısan hakikati gördükten sonra tüm bu şemaların büyüsü bozulur değişım başlar. Önemli olan da bilinc altındaki bu şemaların farkına varmak olan biteni kadere bağlamamaktır.


 • @nejdet-evren

  Kuantum düşünce, derin düzeyde atom altı alanda etkili olabilecek tarzda, yaratıcı bir düşünce biçimidir.

  Özel bir bilinç düzeyine girerek, özel davranış kalıplarını kurgulayarak kişiye sözel ve imgesel oluşumlar yüklenir.


 • @zafira çok merak ediyorum meslek olarak ne iş yapıyorsun?

 • Yönetici

  @zafira determinizmi eleştiririken bunun aynı zamanda kaderciliğin de eleştirisi olduğunu vurgulamk olduğu aşikardır. bilincin kendisi özgür istenç ile hem kaderciliği hem de bilinmeyenden hareketle bilineni açıklamayı dışlar. insan doğduğu günden itibaren biçimlendirilen, baskılanan ve bir don içine sokulmaya çalışılan bir canlıdır; bu bastırmaların neler olduğu da onları yetiştirenler tarafından bilinmektedir zaten - ve fakat bunu asla kabul edememelerinden dolayı ki bir çoğu töreseldir/içselleştirildikleri için fark edilmezler - ve bunun üzerine bir çalışma yapıldığında sözü edilen baskıların yarattığı olumsuzluklar da zamanla ortadan kalkacaktır; bunun için bilinç dışının şemalarını aramya gerek olmadığı kanısındayım.


 • Dostlar...
  Elma hakkında konuşurken yapılması gereken önce elmayı tanımlamak standartlarını belirlemektir ki birisi Amasya Elması hakkında konuşurken başkaları başka başka elmalar hakkında konuşmasın...

  Eğer "Bilinç" hakkında konuşulacaksa konuşmayı başlatanın "Bilinç" hakkında bir tanım yapması ve standartlarını belirlemesi gerek...
  Eğer "nefs" bilgisi ile yetişti isek ve bir ruh inancımız varsa "spirit" ve "soul" tanımları üzerinden konuşmak ne kadar doğru olacaktır...
  Ayni şekilde idrak ve farkındalık üzerinde ittifak edememişken bilinç ve altı üstü mevzularında nasıl konuşacağız?


 • @mor-ve-ötesi, içinde söyledi: Bilinç altımızda neler yatıyor ?

  @zafira çok merak ediyorum meslek olarak ne iş yapıyorsun?

  Sosyoloji mezunuyum...


 • @zafira, içinde söyledi: Bilinç altımızda neler yatıyor ?

  @mor-ve-ötesi, içinde söyledi: Bilinç altımızda neler yatıyor ?

  Öncelikle teşekkür ederim ve başarılar dilerim...
  Yanlış anlamaz ise bir önerim var sana...
  Anlatımlarını kendine özgün cümleler ile yap diğer türlü ezberlediklerini anlatıyor havası oluyor...
  Benim için önemli olan psikiyatri-psikoloji-felsefe babalarının söyledikleri değil bizlerin ne söyleyebildiği...


 • @mor-ve-ötesi ilk yazı alıntıydı ikincisi bana ait öneriniz için tesekkur ederim 🙂


Benzer Konular