• Karıncaların ne yaptıklarını bildiklerini zannederdim. Örneğin bahçede veya ormanda arka arkaya yürürlerken ne yaptıkları belli gibi: Bir planları var. Yoksa nasıl sokakları oluşturabiliyorlar, yuvalarına havalandırma düzeni inşa ediyorlar ve çapulculuklar düzenliyorlar?😀

  Bilim adamlarına göre hepsi yanlış. Karıncalar öyle akıllı küçük mühendis, mimar ve statejist değiller - en azından bireysel olarak.

  Sonraki yapılacak eylem hakkında karar verilmesi gerektiğinde, tek bir karınca bir şey bilmez. Bir karınca tek başına kalınca bayağı beceriksiz davranır. O halde 140 milyon seneden beri yeryüzünde yaşayan, 12000 civarında türü ve her türün özel yetenekleri olan karıncaların başarısı nasıl açıklanabilir?

  Karıncalar akıllı değil ama karınca kolonisi pekala zeki. Bireysel bir karınca için imkansız olan çözümleri, bir koloni bulabiliyor. Bir koloni, yiyeceğe giden en kısa yolu keşfediyor, işçilerine görev dağılımı yapıyor, mıntıkasını koruyor. Bireysel olarak yardıma muhtaçlar, ama bir koloni olarak çevrelerine çok hızlı ve etkin bir şekilde adapte olabiliyorlar.

  Sürü zekasının ilginç yanları var: Kuşlar, arılar, balıklar, karıncalar veya Karibu´lar vs. olsun, her zaman bir gruptaki/kolonideki ferdi davranışların kısımları toplanıp - merkezsiz yönlendirme, komşuya tepkime ve basit kurallar - karmaşık sorunların üstesinden gelebilen zeki bir stratejiye dönüşüyor.


 • 15779c2e-a8ac-43db-92dc-8200a8776cca-grafik.png


 • b474b5a9-eab5-4ed1-a36b-409806ff4f60-grafik.png


 • 275f416e-c1a8-4996-a3d2-9edaa693a2be-grafik.png


 • Söz konusu sürü zekasını her canlıya uyarlamak ve her canlı türünden benzerini yapmasını beklemek bence anlamsız, çünkü her canlı ortama uyum sağlamak için farklı yol çizmiş, çiziyor.

  Görüldüğü üzere bazıları bunu mükemmelleştirmiş. Arılar, karıncalar olsun; bunlardaki görev dağılımı ve her bireyin kayıtsız şartsız görevini yerine getirmesi dikkate şayan. Balık ve kuş sürülerinin hep beraber hareket etmelerindeki avantaj, yırtıcı havyanların onları avlamaya çalışırken tek bir hedefe odaklanamamaları.

  Biraz klişe gibi olacak, ama atalarımız ne demiş: "Birlikten güç doğar." Yani balıklarda ve kuşlarda sürü tek bir canlı organizma gibi hareket ediyor. İkinci önemli bir nokta daha var; burada bireylerden ziyade topluluğun geleceği ön planda.

  İnsanlara gelince...
  Mesela iş hayatında, bilhassa büyük şirketler Teamwork (ekip işi) olmadan verimli ve ekonomik üretim yapamazlar. Veya şu meşhur piramitler, ekip işi olmadan yapılabilir miydi? Bu noktada biraz benzerlik yok değil.


Benzer Konular

 • 3
 • 8
 • 3
 • 1
 • 14