Söz konusu sürü zekasını her canlıya uyarlamak ve her canlı türünden benzerini yapmasını beklemek bence anlamsız, çünkü her canlı ortama uyum sağlamak için farklı yol çizmiş, çiziyor.

Görüldüğü üzere bazıları bunu mükemmelleştirmiş. Arılar, karıncalar olsun; bunlardaki görev dağılımı ve her bireyin kayıtsız şartsız görevini yerine getirmesi dikkate şayan. Balık ve kuş sürülerinin hep beraber hareket etmelerindeki avantaj, yırtıcı havyanların onları avlamaya çalışırken tek bir hedefe odaklanamamaları.

Biraz klişe gibi olacak, ama atalarımız ne demiş: "Birlikten güç doğar." Yani balıklarda ve kuşlarda sürü tek bir canlı organizma gibi hareket ediyor. İkinci önemli bir nokta daha var; burada bireylerden ziyade topluluğun geleceği ön planda.

İnsanlara gelince...
Mesela iş hayatında, bilhassa büyük şirketler Teamwork (ekip işi) olmadan verimli ve ekonomik üretim yapamazlar. Veya şu meşhur piramitler, ekip işi olmadan yapılabilir miydi? Bu noktada biraz benzerlik yok değil.