ETİK KURULU İÇ TÜZÜĞÜ

Amaç; site ilkeleri çerçevesinde demokratik bir katılım ile hak ve özgürlüklerin ihlal edilmesi durumunda ihlal eden kişinin adil, demokratik ve çoklu bir değerlendirme ile sitede kalıp kalmayacağına karar vermektir.

Bu amacı gerçekleştirmek adına “Kurallar” başlığında not olarak bildirilen önermenin üyeler tarafından değerlendirilmemesi nedeniyle site yönetim kurulunca “Etik Kurulu” oluşturulmuştur. Bu kurulda phi, Struma ve DemoKratos görev almışlardır.

Kuruluş:

A. Site üyelerinin tümü Etik Kurulun doğal adayı sayılır ve bu görevden kaçınamaz.
B. Seçilmeler adaysız yapılır.
C. Oylama açıktır.
D. Tüm üyelerin oyu tek ve eşittir. Oy kullanmak zorunlu değildir.
E. Site yönetimi ya da üyelerden birinin teklifi ile belirlenen süre içinde seçilmeler yapılır.
F. Her üye Etik Kurulda görmek istediği üç kişinin adını/nick ini bildirir.
G. En çok oy alan ilk üç sıradaki kişiler Etik Kurulun asıl seçilmiş üyeleri, sonraki üç kişi ise yedek üye olarak göreve başlar.
H. Seçilme takvimi bir ay önceden duyurulur ve bir haftada tamamlanır; sonuca itiraz edilemez.

Görev Süresi:

A. Geçici Etik Kurulunun görev süresi ilk seçimle göreve getirilecek kurulun göreve başlaması ile kendiliğinden son bulur.
B. Seçilmiş Kurulun görev süresi 1 yıldır.
C. Seçilmede herhangi bir sayılsal üst sınır bulunmaz.
D. Asıl üyelerden herhangi bir nedenle boşalma olduğunda sırayla yedek üyelerce yeri doldurulur.
E. Yedek üyelerin de yetersiz kalması halinde seçimler yenilenir.
F. 1 yıl dolmadan 10 gün önce seçim hazırlıkları yapılır ve yeni üye seçimi bu süre zarfında belirlenir. Önceki kurul üyelerinin görevi yeni seçilenlerin göreve başlaması ile son bulur.

Çalışma Şekli ve Karar sayısı:

A. Kurul üyeleri fark ettiğinde kendiliğinden ya da üyelerden birinin duyurusu üzerine çalışmaya başlar.
B. Tartışmaya konu metin iki iş günü içinde ön incelemeye alınır.
C. Konu metin bu süreç başladığında karar verilene dek bloke edilir.
D. Ön inceleme tamamlandığında ko nu yazarından diyeceklerini aktarması istenir; yanıt süresi iki iş günüdür. Susma hakkı kullanılabilir.
E. Yanıt ya da susma hakkı kullanıldıktan sonra iki iş günü içinde karar açıklanır.
F. Kararlar oy çokluğu ile alnır.
G. Karar kesindir.

Yaptırım Çeşitleri:

A. Uyarma.
B. Kınama.
C. Süreli olarak üyeliğin askıya alınması.
D. Süresiz olarak üyelikten çıkarma.

Yaptırım çeşidine neden olan eylemler:

İlkelerin/kuralların;
A. Uyarma; bir, iki ve altıncı maddelerin ihlali
B. Kınama; beşinci maddenin ihlali,
C. Süreli olarak üyeliğin askıaya alınması; üçüncü maddenin ihlali,
D. Süresiz olarak üyelikten çıkarma; dördüncü maddesinin ve yaptırımlardan herhangi birinin bir yıl içinde ikinci kez ihlali,

Yürürlük:

A. Yayımlandığı gün yürürlüğe girer.
B. Uygulanmasını yöneticiler üstlenir.

Türkiye'deki felsefe severleri bilgilendirme ve geliştirme amacını misyon edinmiştir.
''Söz uçar, yazı kalır''