• Görünürde dinciler, devrimciler, sağcılar, solcular, ırkçılar, kapitalistler, emperyalistler Atatürk karşıtıdır.
  Bu görüntüye göre Atatürk karşıtlığı düşünceye dayalı ideolojik bir duruş zanedilir. Bireysel ve özgür düşünceye dayalı bir karşıtlık algısı yaratılır. Öyle ki, sahte kaynaklar üretilir, sözler saptırılır, çamur at izi kalsın yalanı uydurulur, sürecin hepsi irdelenmeden sadece bir noktayla kafalar bulandırılır ve bütün özgürlükleri sınırlayan bir Atatürk biyografisi çizilir.

  Araştırmayan, sorgulamayan, kitap okumayan, o kesimlere tabi olan ve kendi liderlerini tanrı vasfına sayan halk da bu uydurulmuş projeyi gerçek gibi savunma yarışına girer.

  Oysa Atatürk karşıtlığının kaynağı özgür düşünceye veya ideolijiye değil, bizzat çıkara dayanır.

  Atatürk'ün kurduğu devletin yapı karakteri ona karşı olanların düşüncesine veya ideolojisine değil, doğrudan çıkarına dokunmaktadır.
  Bu yüzden dünya liderleri de dahil onun zeka ve başarısını takdir etmekle birlikte onu zihinlerden yok etmek istemektedirler.
  Onu yok ederek hepsi kendi istek, arzu ve çıkarlarını idame etmek, böylece hem zihinsel hem bedensel sömürünün önündeki en büyük engeli kaldırmış olacaklar.
  İşin vahim ve ilginç tarafı ise "Benim karakterim bağımsızlıktır" diyen, emperyalizme karşı savaşan Atatürk'ü anlayamayan bağımsızlıkçılar ve antiemperyalistlerdir.
  Beyinleri o kadar saplantı haline gelmiş ki, kurulan devletin o zamanın koşullarıyla kurulmuş olmasına aldırmadan salt kapitalist olmasını baz alıyorlar.
  Gerçi bu tür kişiler genelde yukarıda saydığım kesimlerin trolleri oluyor ama içlerinde buna kapılan masumların sayısı da az değil.
  Zaten atatürk karşıtlığı için sürdürülen bu propagandanın amacı masum olanları da kendi saflarına çekmek.
  Bunda da bir hayli başarılılar.
  Çünkü Atatürk karşıtlığı hem sayı olarak hem parasal anlamda hem psikolojik olarak çok etkililer.
  Medyada, sporda, siyasette ve hatta edebiyatta dahi psikolojik güç ellerinde.
  Atatürk karşıtlığının karşısında duracak bireyselden öte bir güç veya bir örgütlenme yok.
  Olmaması da manidardır...

  Milli Şuur Nedir?

  İnsan da dahil sermayenin herşeyi satın aldığı bir süreci yaşıyoruz.
  Çünkü Milli şuuru Vatan-Millet-Sakarya anlayışıyla deforme ettiler.
  Milli şuur ile ikisi aynı şey değildir.
  Vatan Millet Sakarya anlayışında vatanı işgalcilerden korursun. Daha sonra ülkenin başında isterse işgalcilerin adamı olsun, orası seni ilgilendirmez.
  Milli şuur ise vatanı korumakla kalmaz aynı zamanda ülke değerlerine, yerli üretime ve kazanılmış değerlere sürekli sahip çıkarsın.

  Ülkede hakim olan milli şuur duygusuna 12 Eylül 1980 günü son verildi.
  Bir elinde kuran diğer elinde sopa figuri Kenan Evran ve askeri karargahta her türlü vaaz verme özgürlüğü verilen Feto.
  Birileri ülkeye hakim olacak, istediği gibi at koşturacak ama sen birilerinin çıkarı için onların hizmetlisi olacak ve sorgusuz öleceksin.
  Artık milli şuur yerini vatan-millet-sakarya aldı.
  ABD-AB kaynaklarıyla beslenen dinciler, ayrılıkçılar, yerli işbirlikçiler için Atatürk karşıtlığı aynı zamanda para demekti.
  Sivil Toplum Örgütleri, dinciler, olası liderler ve Atatürkçüyüm diyenler çok kolaylıkla satın alındılar.
  Artık omurga denen kavram serserileştirildi. Para, makam herşeyin üstüne çıktı.
  En büyük kazanç ise 12 Eylül 1980 gününden itibaren hızla uygulanan Atatürk karşıtlığında gerçekleşti. İşin erbabı olmasına, uyumluluğuna bakılmaksızın, Atatürk karşıtlığı gösterenler en önemli makamlara getirildi. Bu kişilerin işlediği tecavüzler, uyuşturucu ve silah kaçakçılığına varan her türlü dolapları sümen altı edildi.
  Dolayısıyla Atatürk karşıtlığı en büyük gelir halini aldı.
  Atatürk karşıtı olduğu izlenimi vermeyenler sıradan işlere dahi alınmaz oldu.
  Kendi işini kursan bile çeşitli dinci vakıf ve cemaatlarla bir şekilde iyi ilişkiler olmak zorunda bırakıldı. Çünkü ağalar, dayılar ve ayılar Atatürk karşıtlarıyla oluşturuldu.

  Bir milletin milli şuurunu yok edersen omurgası da deforme olur.
  Omurgası zayıf milleti sömürmek ve koyun gibi gütmek kolaydır.
  İşte din, ideoloji vs hepsi bahane, Atatürk karşıtlığının arkasında yatan gerçek neden budur.


 • @bilgisezgi, içinde söyledi: Atatürk karşıtlığı nedir?

  İşin vahim ve ilginç tarafı ise "Benim karakterim bağımsızlıktır" diyen, emperyalizme karşı savaşan Atatürk'ü anlayamayan bağımsızlıkçılar ve antiemperyalistlerdir.

  Özelleştirmeyi savunan biri bağımsızlıkçı değildir.
  Antiemperyalist olanlarsa sadece sosyalistler değil.
  Yerli özel sermaye sahipleride sahip olduklarını kaybetmemek için antiemperyalist oluyorlar.
  Yerli özel sermaye sahipleri yabancı sermayenin aracılarıdır.


 • Bir de şu konu var Türkiye'de sosyalist ve Atatürkçü geçinen semtlerde yaşayanlar gelir seviyesi yüksek, üretmeyen, marka bağımlısı, halka tepeden bakan, burjuvaziyi yaşayan, kiralar ile geçinen ve kendini hep halktan soyutlayan , arabadan inmeyen, küçük işletmeleri aşağılayan , burun kıvıran insanlar.

  Ben de hep bunu sorgulamışımdır.

  Hani hep soruyoruz ya neden CHP nin oyu yüzde 28 i geçmiyor diye. Cevabı bu olabilir mi?

  Türkiye'de akp de kendi burjuvajisini oluşturarak ömrünü tamamlamıştır. Artık onu da gelecek seçimlerde yüzde 15-25 arasına uzun süre sıkışmış olarak göreceğiz.


 • @kâfir-imam bir insan sosyalist olabilir ama halk genel olarak sosyalizmi kabul etmiyorsa kapitalizme göre yaşar.
  Sosyalizm adı üstünde toplumculuk demek.
  Ne yapmasını bekliyorsun sosyalistlerden?
  Atatürkçüler zaten sosyalist değil.


 • @TENTEN Atatürkçüler halkçı da değiller milliyetçi de. Onlar Sadece güçlüden yana devletçiler. Onlar zevklerin esiri olmuşlar. Celladına aşık olmuşlar.


 • @TENTEN, içinde söyledi: Atatürk karşıtlığı nedir?

  Özelleştirmeyi savunan biri bağımsızlıkçı değildir.

  Öyle yapmış mı?
  Atatürk'ün karma ekonomi kuralları dışında birilerine özelleştirdiğini veya sınırsız imtiyaz tanıdığını ne duydum ne de okudum.
  Üstelik devlet karma ekonomi üzerine kurulmuş, karma ekonomide hiç bir özelleştirme ülke çıkarlarının dışına çıkamaz.
  Yani karma ekonomide işleten sermayedar yabancı da olsa buradan kazandığını yine buraya harcamak zorunda.
  Çin devleti hem sosyalistiken hem bağımsız kapitalist iken Atatürk'ün devlet modelinden esinlenerek kalkındı. Üstelik Sovyetlerden sonra Putin de aynısını uyguladı.
  Ayrıca Malta ülkesi de bu sayede kalkındı ve Atatürk'ün devletçi politikasını uygulayan daha çok devlet var.

  Hatta bir ekleme daha yapayım, Cumhuriyetin ilk mucidi Fransa bile solmaya yüz tutmuşken Atatürk'ten etkilenerek, cumhuriyeti yeniden düzenlediler.


 • @kâfir-imam, içinde söyledi: Atatürk karşıtlığı nedir?

  @TENTEN Atatürkçüler halkçı da değiller milliyetçi de. Onlar Sadece güçlüden yana devletçiler. Onlar zevklerin esiri olmuşlar. Celladına aşık olmuşlar.

  Aslında baştan beri öylelerdi, sonradan olmadılar.
  Çünkü Atatürkçü olmak da ona karşı olmak da her zaman para demekti. Herkes Atatürk'ü kullandı.


 • @bilgisezgi bu ulkede kullanilmayan deger var mi ki?


 • @phi, içinde söyledi: Atatürk karşıtlığı nedir?

  @bilgisezgi bu ulkede kullanilmayan deger var mi ki?

  Zamanı iyi kullanıyorlar, taraflık ve karşıtlık ne zaman para ettiğini biliyorlar.
  Bir de ülke değerlerini suistimal ederek bundan çıkar sağlamak harbiden yetenek işi.
  Bana üste para verseler beceremem ki, öyle bir durum yaşadım ve tabi retettim.


 • @bilgisezgi, içinde söyledi: Atatürk karşıtlığı nedir?

  @kâfir-imam, içinde söyledi: Atatürk karşıtlığı nedir?

  @TENTEN Atatürkçüler halkçı da değiller milliyetçi de. Onlar Sadece güçlüden yana devletçiler. Onlar zevklerin esiri olmuşlar. Celladına aşık olmuşlar.

  Aslında baştan beri öylelerdi, sonradan olmadılar.
  Çünkü Atatürkçü olmak da ona karşı olmak da her zaman para demekti. Herkes Atatürk'ü kullandı.

  Evet nedeni aslında çok basit.

  Türkiye Cumhuriyeti devşirmeler tarafından yönetilmektedir. Atatürkçü siyaset ve bürokrasinin köklerini araştırın yüzde 90 Osmanlı sarayına dayanmaktadır. Hepsinin büyük dedeleri Osmanlı paşası , ağası, bekçisi bilmemesi çıkıyor. Dolayısı ile burjuva siyasetinden hiç vazgeçmeyip alevi Kürt düşmanlığı gibi Osmanlı'dan kalma etnik kökene dayalı siyaseti tam gaz devam ettiriyorlar.

  Burjuvazi ayrımcılık CHP de buradan kaynaklanır.


 • @bilgisezgi, içinde söyledi: Atatürk karşıtlığı nedir?

  Öyle yapmış mı?
  Atatürk'ün karma ekonomi kuralları dışında birilerine özelleştirdiğini veya sınırsız imtiyaz tanıdığını ne duydum ne de okudum.
  Üstelik devlet karma ekonomi üzerine kurulmuş, karma ekonomide hiç bir özelleştirme ülke çıkarlarının dışına çıkamaz.
  Yani karma ekonomide işleten sermayedar yabancı da olsa buradan kazandığını yine buraya harcamak zorunda.
  Çin devleti hem sosyalistiken hem bağımsız kapitalist iken Atatürk'ün devlet modelinden esinlenerek kalkındı. Üstelik Sovyetlerden sonra Putin de aynısını uyguladı.
  Ayrıca Malta ülkesi de bu sayede kalkındı ve Atatürk'ün devletçi politikasını uygulayan daha çok devlet var.
  Hatta bir ekleme daha yapayım, Cumhuriyetin ilk mucidi Fransa bile solmaya yüz tutmuşken Atatürk'ten etkilenerek, cumhuriyeti yeniden düzenlediler.

  Bunlar uzaydan mı geldi ? 🙂

  Karma ekonomide adı devlet sektörü olsada yabancı sermayeye aracılık yapar.

  Junkers, hisselerini Türk Hava Kurumu'na devretti
  Bir yıl boyunca çalışmalar sorunsuz devam etti ancak Alman firmasının karşı karşıya olduğu sıkıntılar projeye sekte vurmaya başladı.
  Junkers, 520 bin lira karşılığında tüm haklarından vazgeçerek hisselerini Türk Hava Kurumuna devretti.
  Emekli Yüksek Mühendis Albay Por, Almanya ile olan anlaşmanın feshedilme sürecini şöyle özetledi:
  "Sanıyorum çalışanların ücret farklılıkları birinci etken. Orada çalışan Almanlarla Türklere ödenen ücret arasında epey fark var. Bu da huzursuzluğa neden olmuş. Sonra da Almanlarla olan anlaşma 28 yılında feshedilmiş. Milli Savunma Bakanlığına devredilen tesis Hava Müsteşarlığı bünyesinde görevine devam etmiş.
  Almanlarla başlayan işbirliği 30'dan sonra Amerikalı Curtiss Hawk ile devam etmiş. Hawk ve Fledgling uçaklarını yapmaya başlamışlar. Sonra Almanlarla Gotha, Polonyalılarla PZL ve 40'larda İngilizlerle Magister lisans alınarak yapılmış."

  Celal Bayar gibi liberal ekonomiyi savunan birini başbakan olarak ataması da yeterli.


 • @TENTEN burası Türkiye ve hiçbir kavram yerinde kullanılmıyor çünkü herkes birbirinden daha vahşi kapitalisttir.

  Örneğin kapitalist gavur sermaye diyip ardından Unilever , cococola, palmolive, P&G, Lipton gibi küresel sermayenin reklamını yapan dinciler

  Veya yerli milli , halkçılık , milli servet diyerek ardından bankalar, zincir mağazalar , online satış tekellerinin reklam yüzüne dönüşen Atatürkçüler

  Veya adalet liyakat eşitlik özgürlük dedikten sonra torpil , ayrımcılık , sermayecilik yapan komünist geçinenler...

  Veya halkların eşitliği diyerek ırkçılığa diklemesine yapışıp aşiretlerle kol kola gezenler ...

  Hepsi parayla aynı paydaya geliyorlar.

  Hepsinin AKP'ye düşmanlık yapmasının tek sebebi onların yedi rantı kendilerinin yiyememesidir.


 • @kâfir-imam Yerinde kullanılıyor herşey.
  Nasyonal(milliyetçi) sosyalizm(toplumculuk)=Faşizm=korporatizm =yerli sermaye kapitalizmi

  Adında milliyetçilik olunca halkın tümünü kapsamıyor zaten.
  Adında sosyalizm var ama onun anlamı patronların kendi aralarında uyguladıkları sosyalizm.
  İdeoloji ortaya atan adam net yazmış.
  İşçiler yerli sermayeye karşı değil yabancı sermayeye karşı ayaklanmalı.
  Sizi yabancılar sömürüyor biz sömürmüyoruz.
  Ahilik teşkilatı varya aynı kafa bunlar.
  Halktan araya biri girip işyeri açamaz.
  Ama kendi aralarında birisi az kazanırsa diğeri ona yardım eder.
  Yahudilerin çalışma şeklide aynı.
  Hitler, Mussolini, Atatürk, Meiji vb bunu kendi milletinin sermaye sahipleri için uygulamaya kalkınca ırkçı ilan edildiler.
  Kendileri senelerce uyguladılar.
  Kavramlar açık ve net.
  Halkçılık denilince halkların çıkarını koruyacağız diye tanım yapılmamış ki seçme seçilme hakkın var tabi sermaye sahibi isen. 🙂


 • @TENTEN Tayyip Erdoğan gibi yani.

  Tek din ( ama hangi din?)
  Tek devlet ( ama hangi devlet?)
  Benim milletim ( hangisi ? )
  Emir komuta merkezim ( ama neresi?)
  Benim askerim ( ama hangi asker?)
  Benim davam ( ama hangi dava)

  Her şeyi böyle isim vermeden ortaya çekip kullanırsak suçlu kalmaz.


 • @TENTEN, içinde söyledi: Atatürk karşıtlığı nedir?

  Celal Bayar gibi liberal ekonomiyi savunan birini başbakan olarak ataması da yeterli.

  Bunlar sadece varsayım, iddianı doğrulayacak şeyler değil.


 • @bilgisezgi

  a..jpg

  Adam iktisat ekonomi bakanı olarak atanmış sen hala varsayım diyorsun. 🙂

  Adnan Menderes döneminde aynı kişi cumhurbaşkanı oldu.

  Birde bu makale var.


 • @TENTEN Makalede Atatürk'ün devletçilik ve karma ekonomi görüşüne aksi bir şey yok.
  Alttaki alıntılar da bunun en önemli kanıtı.

  ekonomi.png
  karma.png

  Sen galiba kapitalizm ile sosyalizmi karıştırıyorsun.
  Atatürk kapitalist bir devlet kurdu, karma ekonomi modeli de millici bir ekonomi olduğundan özelleştirmenin tamamen zıttıdır.
  Yani Atatürk'ün ekonomi modelinin tersine uygulanan bugünkü neoliberal anlayışa dayalı sınırsız imtiyazla değil, millici bir kural çerçevesinde yapılır.


 • Özelleştirme tabii ki gereklidir ve özelleştirme özgürlükçülük, bağımsızlıktır.

  Yanlış olan özelleştirmenin peşkeş çekme biçiminde uygulanmasıdır.

  Atatürk serbest ve özgür ekonomiden yanaydı. Devlet öncülük ettikten sonra özelleştirme yapılmasını istiyordu.


 • @bilgisezgi

  Kapitalizm ile sosyalizmi karıştırmıyorum.
  Özel girişimin geliştirilmesi yabancı sermaye ile işbirliği maddelerini görüp hala özelleştirmenin tamamen zıddıdır nasıl diyebiliyorsun anlamış değilim.
  Özelleştirmenin olduğu yerde sermaye sahibi kara bakar. Ülkenin çıkarını düşünmez.
  Örneğin Vehbi Koç geliştide ne oldu.
  Rum pontus devletini kurulmasını isteyen biri durumuna geldiler.
  Amerikadan yedek parça gelmeyince Gölcükte fabrikasında üretimi durduruyorlar.
  Aynısını şimdi Tayyip Erdoğan' ın damadı uyguluyor.
  Devletçilik uygulansaydı devlete ait olurdu.

  Uçak fabrikaları Almanyadan yedek parça gelmediği için kapandı.
  Amerikan yardımı gelmişte üretimden vazgeçmişiz palavralarından bıktım.
  Hem amerikan yardımı geldiğinde Atatürk döneminde hem ekonomi bakanı olan hem başbabakanlık yapmış birisi olan Celal Bayar Cumhurbaşkanı idi.

  Seçimlere belirli gelir seviyesi üzerinde olanlar giriyor.
  Onlar herşeyi devletleştirip karlarının azalmasını isterler mi?

  Bunları göremiyor musun? 🙂


 • @TENTEN, içinde söyledi: Atatürk karşıtlığı nedir?

  Özel girişimin geliştirilmesi yabancı sermaye ile işbirliği maddelerini görüp hala özelleştirmenin tamamen zıddıdır nasıl diyebiliyorsun anlamış değilim.

  Galiba anlamadığın nokta burası.
  Bir önceki senin verdiğin linkteki alıntıda Atatürk ne diyor?
  Milli değerlerimizi tehlikeye sokacak alanları devletleştirelim diyor.
  Aynı zamanda insanların kişisel girişimlerini destekleyelim diyor.
  Ekonomimiz liberal ekonomi olmayacak diyor.
  İşte bunun adı özelleştirmeye dayalı neoliberal ekonomi değil, çok açık ve net olarak karma ekonomidir.
  Yani bir yandan değerlerini koruyacaksın diğer yandan insanların kişisel becerilerini ülke ekonomisine kazandıracaksın.
  Dolayısıyla günümüzde uygulanan neoliberal ekonomi ile karma ekonomi birbirbirine tamamen zıttır.
  Bu iki ekonomi modelininin birbirinden ayrıştığını anlarsan ve şu önyargılarını sorgularsan herhalde Atatürk'ü de anlarsın.


Benzer Konular

 • 3
 • 7
 • 10
 • 15
 • 20