• KUTSAL SİRİUS'UN KOZMİK ÇOCUKLARI...
  Ve de Dogon Kabilesi.
  Özellikle Dogonlar..
  Günümüz değerlerine göre ilkel bir kabiledir ama.
  Çok ilginçtir Dogonlar..
  Bu konuya birazdan geleceğiz.
  Şimdi gözümüzü gökyüzüne çevirelim.
  *. *. *
  Sirius.
  Büyük Köpek Takım Yıldızı'nda yer alan çift yıldız sistemi.
  Geceleri gökyüzünün en parlağı.
  Hem kuzey hem güney yarımküreden izlenebilir.
  Çıplak gözle bakıldığında tek yıldız gibi görünmesine ragmen iki yıldızdır.
  İki yıldız olduğu 1862 yılında anlaşıldı.

  Sirius A ve Sirius B
  Sirius B'nin en modern teleskoplarla bile görülmesi çok zor...
  Dünyadan 8.6 ışık yılı uzaklıkta.
  Türkçe ismi Akyıldız, Arapça ismi ise Şir'a..
  Sirius yer yüzündeki tüm kültürlerde kutsaldır..
  Yeri diğer yıldızlardan çok ayrıdır...
  Birçok kültürde Tanrıların evidir...

  Piramitler, Mısır tapınaklarındaki iç odalar Sirius'u görecek biçimde inşa edilmiştir...
  Keops Piramidinin Kraliçe Odası'nın duvarında açılan bir kanal yalnızca Sirius'u görmekte...
  Mısırlılar, öldükten sonra Sirius’a gideceklerine ve orada sonsuz bir yaşama başlayacaklarına inanıyorlardı...
  Romalılar Sirius’un doğuşunu 25 Nisan'da kutlar ve bir köpek kurban ederlerdi...
  Çin Kültüründe "Göksel Kurt"tu..
  Eski Türklerde "Gök börü"
  Eski Türklerde Sirius tanrının gök ile yeryüzünü birleştirdiği kutsal bir kapıydı...
  Bu yıldız, ruhlar alemiyle ölümlülerin yaşadığı maddi alemin sınırıydı...
  Bir başka deyişle, Tanrı’yla insanı ayıran bir çizgiydi
  Mısır'da Nil'in taşmasının habercisi, Antik Yunan'da kavurucu yazın, Polinezya’da kışın başlangıcıydı...
  Pasifik Okyanusu’nda ise gemicilerin koruyucusu...

  Bazı arkeologlar bugün Şanlıurfa'da bulunan ve dünyanın bilinen en eski yapısı Göbekli Tepe'nin Sirius’a tapınmak için inşa edildiğini iddia ediyor.
  Sirius öylesine kutsaldır ki, Kuran'da ismi geçen tek yıldızdır...
  Arapça Necm yıldız demektir...
  Kuran'da Necm suresinde şöyle der.
  "O Şi'râ'nın Rabbidir."
  (O Sirius'un Allah'ıdır)
  Tarık suresi ise Sirius'ta sanki yaşayanlar olduğundan söz eder,
  "O, ışığı ile karanlığı delen yıldızdır...
  Üzerinde gözetici olmayan kimse yoktur."
  Gözetici ya da gözetleyenler Sümer, Babil, Mısır kültürlerinde uzaydan gelenler olarak anlatılır...
  *. *. *

  Biz tekrar yeryüzüne inelim..
  Yıl 1931..
  Fransız insanbilimciler Marcel Griaule ve Germaniae Dieterlen Afrika'da araştırmalarını sürdürürken Dogonlar'la karşılaştılar...
  Bu kabile çevre halklardan çok farklıydı...
  Radyo, televizyon, elektrik bilmiyorlardı ama Sirius takım yıldızını biliyorlardı...
  Üstelik gözle görülemeyen Sirius B'yi de...
  Dogonlar modern dünyamızda ilk kez Galileo tarafından gözlemlenen Jüpiter’in dört uydusundan ve Satürn’ün yalnızca teleskopla görülebilen halkalarından da haberdardı...
  Ayrıca, sayısız yıldızın varlığına ve Dünyanın da içinde yer aldığı Samanyolu’nun sarmal bir gücü olduğuna inanıyorlardı...
  Çok daha ilginci, Dogonlar Sirius takım yıldızında bir 3'ncü yıldızdan da söz ediyordu...
  Adı "Emme Ya" yıldızıydı...
  Astrologlar 1995 yılında sistemde 3'ncü bir yıldızın bulunma ihtimalinin güçlü olduğu kanısına vardılar...
  Yörüngelerdeki sapmalar bunu işaret ediyordu...
  Ancak bu iddia henüz kanıtlanmadı...
  İnsanbilimcileri ve astrologları en çok şok eden olay ise Dogonlar'ın atalarının Sirius B'den geldiğini söylemesi oldu...

  Dogon efsanelerinde, yazıtlarında Sirius B'de yaşayanların isimleri "Nommo" idi...
  Dünyaya bir gemiyle geldiler...
  Adı "Nommo'nun Gemisi" ydi..
  Dogon rahiplerine göre, Sirius'tan dünyaya inen Nommolar sahip oldukları bilgileri o zamanki rahiplere öğretti...
  Onlar da öğrendiklerini yeni kuşaklara aktardı...
  Nommolar dünyanın yaratıcılarıydı...
  Dogonlar üzerinde araştırma yapan Amerikalı bilim adamı Robert Temple, bir Nommo uzay gemisinin gelişini ve dönerek yere inişini simgeleyen resimler buldu...

  Geminin Dogon ülkesinin güneydoğusuna indiği söyleniyordu.
  Dogon rahipleri geminin kuru toprağa indiğini ve oluşturduğu girdap dolayısıyla bol miktarda toz kaldırdığını anlatmaktaydı.
  *. *. *
  Dogonlar'ın Uzay ve özellikle Sirius ile ilgili bilgileri ve gelenekleri astrologları şaşırtmaya devam ediyor...
  Bu konuda yüzlerce kitap yazıldı, binlerce görüş ortaya atıldı...
  Ancak sorular cevabını bulamadı...
  İnsanoğlunun son yüzyılda öğrendiklerini bir ilkel kabile olan Doğonlar nasıl oluyor da binlerce yıl önceden biliyor?..
  Bugün en modern teleskoplardan bile görünemeyen Sirius B'yi Dogonlara kim ya da kimler öğretti?..
  Dogonlar'ın "Nommo'nun Gemisi", kutsal kitaplardaki "Nuh'un Gemisi" mi?..
  Kutsal kitaplarda yeryüzünde olduğu söylenen tufan Dogon mitolojisindeki gibi gökyüzünde mi oldu?..
  Dünyadaki yaşam Sümerler'in de dediği kozmik tohum mu?..
  Henüz cevabını bulamadığımız daha çok soru var...
  Ancak kesin olan şu...
  Dünya ve insanlık tarihi bir gün yeniden yazılacak...
  Çünkü bugünkü popüler tarihte yazanlar gerçekse, çizgi romandaki Süpermenler de o kadar gerçek.


Benzer Konular

 • 3
 • 6
 • 10
 • 21
 • 1