Din içerikli atasözleri bir hayli fazlaymış.
Dinle alakalı atasözleri

Mesela şunlar:

Güzele bakmak sevaptır. Acele işe şeytan karışır. Allah doĝruların yardımcısıdır.