• Muhyiddin-i Arabî (ks) Hazretleri der ki:

  1- Yar ol, bâr (yük) olma. Hiçbir şey için insanlara yük olma. Hiç kimseyi usandıracak hareketlerde bulunma.

  2- Gönülleri gaflet ölümünü tatmış kimselerden ne kendin için, ne de başkaları için lütuf ve iyilik bekle.

  3- Kazancında, sözünde ve bütün hareketlerinde verâ ve takvaya yapış. İsraftan kaçın; çünkü helâl mal israfa müsait değildir.

  4- Helal lokma ara. Zira İslam’ın esası helâl maldır. Dinin direği helâl lokma üzerinde durur.

  5- Az ye. Çünkü az yemek gönüle ferahlık verir. İbadet şevkini arttırır ve tembelliği giderir. Uykun gelmeden yatma, acıkmadan da yeme.

  6- Zamanını boş ve abes işlerle geçirme. İçinde bulunduğun her vakti iyi değerlendir.

  7- Herkesin durumuna göre sende bulunan güzel huyların biriyle muamele et. Zira güzel ahlakın birini terk eden kişi kötü huylu sayılır. Herkesin senden emin olacağı bir davranış içinde bulun.

  8- Kötülüğe kötülükle karşılık verme. Çünkü böyle bir davranışa Allah (Celle celâlühû) “seyyie” ismini vermiştir.

  9- Salih kimselerle sohbet etmeye çalış. Senin düşüncelerine zıt olan kişilerle hadise çıkaracaksan ülfet etme.

  10- Gaflette olanların yanlarına gitme. Nefsani arzularını tatminden başka bir şey düşünmeyenlerle arkadaşlık etme. Onlarla birlikte bulunmak zorunda olursan, onlara nasihat et.

  11- İhanet etmekten sakın. Çünkü bu hareketin doğru olmaz. Güzel davranışlarda bulunursan, insanları kendin gibi düşünmeye sevk edebilirsin.

  12- İnsanlar arasında öfkeni yenmeye çalış. Bu sayede Allahu Teâlâ’yı hoşnut edersin. Şeytanı gazaplandırırsın. Nefsini de terbiye ve ıslah etmiş olursun.

  13- Allahu Teâlâ’yı zikir, Kur’an-ı Kerim’i tilavet, Hak yolundan sapmış olanları irşad, emri bil-maruf nehyi anil-münkere riayet, dargınları barıştırmak, sadakaya teşvik gibi hususlara riayet et. Kısaca hayra delâlet eden bütün hareket ve davranışlara sahip olmaya çalış.”

  Kaynak: Nübüvvet Ve
  Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

 • Moved from Din & İnanç by  phi phi 
 • Moved from Uzak Doğu by  phi phi 

Benzer Konular

 • 9
 • 11
 • 13
 • 2
 • 41