Akıllarına göre orada ölüp cennete gitme fırsatını kullanıyorlar.
Hacdayken yani ibadet yolundayken ölmeyi doğrudan cennetlik zanediyorlar.
Zaten dincilerin savaşı da aynı düşünceye dayanıyor.
Kendinden olmayanı ne kadar öldürürse kendini o kadar cennetlik sayıyor.