• Bağımsız, yok edilemez, ken­disine neden olunmamış, varlığa getirilme­miş varlık; varoluşu için başka hiçbir şeye ih­tiyaç duymayan, fakat başka her şeyin varo­luşunun nedeni olan, olduğundan başka tür­lü olamayan, yok edilemeyen, kendinden ka­im, kendine yeter varlık; kaynağı, nedeni ba­kımından, başka şeyler karşısında nedensel ve mutlak bir bağımsızlığı bulunan, özü va­roluşunu içeren, varolmayışı düşünüleme­yen varlık.


Benzer Konular

  • 1
  • 1
  • 1
  • 15
  • 1