• Zihinleri, zihin hallerini ve başka zihinle­re ilişkin bilgiyi konu alan felsefe dalı; zihne ve zihinsel faaliyetlere ilişkin felsefi araştır­ma.


Benzer Konular