• Zi­hinle bedenin farklı tözler olduğunu, zihin alanıyla fiziki alan arasında çok temelli bir farklılık bulunduğunu kabul etme eğiliminin sonucu olup, zihinle beden arasında nasıl bir ilişki kurulacağı ve hangi özellik, fonksiyon ve oluşumların zihinsel, hangilerinin fiziki özellik veya fonksiyonlar olarak görüleceğiyle ilgili olan ünlü problem.


Benzer Konular