• Zen-budizm
    Kökleri Hindistan'da olan ve Nirvana'ya götüren yol olarak meditasyonu seçen, ya da içe dalım gibi belirli uygulama­lar yoluyla, insanın derinliklerinden geçerek nihai ve en yüksek gerçekliğe ulaşmaya çalı­şan Budist sistem. Zen-Budizm, Çin'de Bu­dizm ile Taocu tabiat felsefesinin bir sente­zinden meydana gelen Ch'an ya da Zen Oku­lu'nun Japonya'daki uzantısıdır.

    Felsefelere ve akılcı öğretilere karşı çıkan hiçbir inanca bağlı kalmak istemeyen Zen Budistlere göre, sözcüklere, kavramlara, öğ­retilere, mutlak ve değişmez kurallara bağ­lanma, insanların her zaman ve her yerde ge­çerli olan gerçeğe, derin anlama ulaşmasına engel olur. Düşüncelerimizin varlık ve yok­luk, doğum ve ölüm, etki ve tepki gibi kav­ramlara takılması durumunda, sözlerin ve anlamların ağına yakalanıp gerçekten uzaklaşacağımızı savunan Zen Budistlere göre, mantıktan uzaklaşıp hayatın yalın gerçeğine yönelmemiz gerekir; bu gerçekleştirildiğin­de, insanlar söze dökülemeyen gerçekle karşılaşacaklardır.


Benzer Konular