• İtalyan düşünürü Vattimo'nun her­meneutik anlayışında sonuçların, düşünce­nin güçlü temellere ihtiyaç duymaması duru­munu ifade etmek için kullandığı deyim.


Benzer Konular