• Batı dillerinde kopulanın, Türkçede 'dır'ın, bir cümle ya da önermede, geniş zamanda, fakat geçmiş ya da gelecek zamandan ayrı olarak, şimdiki zamanı gös­termeyip, genel bir doğruyu dile getirecek şe­kilde kullanılması durumu. Fiillerin belirlibir zaman dilimini değil de, tüm zamanları gösterecek şekilde yer alması hali. Örneğin,'A'nın B'den, B'nin de C'den küçük olması durumunda, A C'den küçüktür' çıkarımında, fiil şu anı gösterecek şekilde değil de, tüm za­manlar için geçerli olan bir doğruyu ifade edecek şekilde kullanılmıştır.


Benzer Konular