• Kurtuba'da ortaya çıkan ve En­dülüs Emevileri tarafından resmi mezhep olarak benimsenen itikadi İslam mezhebi. Kuran'daki ayetlerin yalnızca zahiri ya da görünüşteki anlamlarına önem veren, onların mecazi anlamlarını hiçbir şekilde kabul etme­yen Zahirilere göre, din ilahi olup, tasım akıl­saldır. İlahi meselelerin insan aklıyla çözüm­lenemeyeceğini öne süren mezhep, Kuran ve hadislerin yorumlanması suretiyle, onlardan yeni anlamlar çıkarmanın, sadece yanlış de­ğil, fakat aynı zamanda boşuna olduğunu sa­vunur.


Benzer Konular

  • 1
  • 1
  • 15
  • 3
  • 1