• 1 İnsanın ölçülerini ve sınırlarını aşan, kendi başına üstün olan şey.

  2 En önemli özelliği uçsuz bucaksızlık ve sınırsızlık olan, kendisiyle aramızda ezici bir oransızlık bulunan, karşısında ezildiğimiz güç.

  3 Her şeyin üstünde tuttuğumuz, çok değerli ve önemli gördüğümüz, gücü, büyüklüğü, değeri ve soyluluğuyla başka her şeyden ayrılan.

  4 Tüm varlık­ların ve kavramların üstünde olan, kendisine saygı ve hayranlık duyulan yapı.

  5 Çok değer verilen, soyluluğu ve büyüklüğüyle başka şeylerden ayrılan şey için kullanılan sıfat;
  İlk ya da en temel faktörün kudret, kahraman­lık, uzay ya da zamanda büyüklük olarak aş­kın haşmet ya da aliliğin olduğu estetik de­ğer.


Benzer Konular

 • 1
 • 1
 • 1
 • 4
 • 1