• 1 Hukuki olarak, belli bir yurtta doğup büyü­müş olma; bir devletin vatandaşı olma.

    2 Normatif ve aymcı bir biçimde demokratik bir ideal olarak, yönetilenlerin politik süreç­lere tam ve eşit bir katılım içinde olmaları ve­ya katılım hakkına sahip bulunmaları duru­mu. Politika felsefesinde, sadece hukuki bir statü değil, fakat normatif bir ideal olarak, yönetilenlerin politik süreçte tam ve eşit katı­lımcılar olmaları gerektiği ideali.


Benzer Konular

  • 1
  • 1
  • 1
  • 4
  • 7