• Tek bir aklın, yani bilimsel aklın; tek bir bilgi türünün, yani bilimsel bilginin bulunduğunu; söz ko­nusu bilimsel bilginin tabiat bilimlerinde kazanıldığını; bilimsel bilginin de yönteme da­ yalı bir bilgi olduğunu öne sürüp, tabiat bi­limlerinin yöntemini mutlaklaştıran ve bu yöntemin kapsamını, onu beşeri bilimlere de uygulayacak şekilde genişleten rasyonalist ve pozitivist yaklaşımın tavnnı ifade etmek için kullanılan deyim.


Benzer Konular