• Kurucu

    M.Ö. 12. yüzyıldan M.Ö. 7. yüzyıla kadar Batı Anadolu’da egemen olan Frigyalılar, Hitit dinsel geleneğine paralel tarzda çoktanrıcı ve pagan bir inanç sistemine sahiptiler. Tanrısal varlıkları arasında özellikle ana-tanrıça Kibele önemlidir. Ayrıca güneş tanrısı Sabazios ve ay tanrısı Men de önemli tanrılar arasındadır.

    Firigyalılar Urartular gibi yüksek kayalıklara kapı benzeri kutsal anıtlar yapmışlardır.
    Ayrıca onlar ölülerini tepe görünümündeki tümülüslere, kaya mezarlarına ve toprak mezarlara gömmüşlerdir. Tepenin yüksekliği, gömülen kişinin sosyal statüsünü göstermekteydi.


Benzer Konular