• Kurucu

    Harran’ın bilinen en tarihsel dönemlerinden M.S. 13. yüzyıl ortalarına kadar devam eden Harranilerin dinsel geleneği çoktanrıcılığa ve paganizme dayalıdır. Harran tanrılar silsilesinin başında ay tanrısı Sin, eşi Ningal ve güneş tanrısı Şamaş bulunmaktadır. Bundan başka Tarata, Baal Şamin, Bar Nemre ve Gadlat gibi tanrısal varlıklar da Harran tanrılar panteonunda yerlerini almışlardır. Harran dininde yıldız ve gezegen tapıcılığının her zaman özel bir yeri olmuştur. Eski Harran civarında bulunan Soğmatar yıldız ve gezegen tapıcılığı için özel bir önem taşımıştır. Burada güneş ve ayı da içeren 7 gezegen için tapınaklar yapılmıştır.

    Harraniler başta Hermes, Agathodaimon, Solon, Eflatun, Pitagoras, Baba, Arani ve Asklepyus olmak üzere birçok şahsın peygamberliğine inanmışlardır. Bunlardan bir kısmının Eski yunan filozofları oldukları görülmektedir.

    Harraniler tanrısal varlıkları adına birçok tapınak yapmışlardır. Bunlardan en önemlisi antik dönemin ünlü tapınağı Ehulhul’dur. Ay tanrısı Sin için yapılan bu ünlü tapınak tarihte yöredeki çeşitli siyasal liderler arasında yapılan antlaşmalara ev sahipliği yapmıştır.


Benzer Konular