• Kurucu

  İnsanlığın yaratılışının hemen ardından düştüğü bu olumsuz durumlar karşısında, Yahudi düşüncesine göre Tanrı İsrailoğulları eliyle tarihe müdahil olmuştur. Tarihe bu ilahi müdahale sürecinde muhatap alınan insani figür ise Hz. İbrahim’dir. Tanrı öncelikle Hz. İbrahim’e anayurdunu terk etmesini emreder ve ona büyük bir nimet vaadinde bulunur:

  “Rab Avram’a ‘ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak ve sana göstereceğim ülkeye git’ dedi. ‘Seni büyük bir millet yapacağım, seni kutsayacak ve sana ün kazandıracağım. Bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları kutsayacak, seni lanetleyeni lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak” (Yaratılış 12:1-3).

  Hz. İbrahim Tanrı’nın emri doğrultusunda yurdunu terk etmiş ve sonunda kendisine daha önceden bildirilen ahitleşme gerçekleştirilmiştir:
  İbrahim doksan dokuz yaşındayken Rab ona görünerek ‘Ben her şeye gücü yeten Tanrı’yım’ dedi. ‘Benim yolumda yürü, kusursuz ol. Seninle yaptığım anlaşmayı sürdürecek, soyunu alabildiğine çoğaltacağım’. Avram yüz üstü yere kapandı. Tanrı, ‘seninle yaptığım anlaşma şudur’ dedi. ‘Birçok milletin babası olacaksın. Artık adın Avram değil İbrahim olacak. Çünkü seni birçok milletin babası yapacağım. Seni çok verimli kılacağım. Soyundan milletler doğacak, krallar çıkacak. Anlaşmamı seninle ve soyunla kuşaklar boyunca, sonsuza dek sürdüreceğim. Senin, senden sonra soyunun Tanrısı olacağım. Bir yabancı olarak yaşadığın toprakları, bütün Kenan ülkesini sonsuza dek mülkünüz olmak üzere sana ve senin soyuna vereceğim. Onların Tanrısı olacağım. (Yaratılış 17:1-8)

  Hz. İbrahim’in, cariyesi Hacer’den olan Hz. İsmail ve eşi Sara’dan olan Hz. İshak, Tanrı’nın vaat ettiği şekliyle bu milletlerin atası sayılmıştır. Hz. İsmail Arap toplumlarının atası olarak sayılırken İsrailoğulları Hz. İshak’ın soyuyla devam etmiştir. Hz. İbrahim’in çok çetin bir imtihanını ifade eden evladını kurban sunması öyküsü de Kitab-ı Mukaddes’te Hz. İshak çerçevesinde anlatılmaktadır (Yaratılış 22).

  Hz. İshak’ın oğlu Hz. Yakup ile İsrailoğulları kavminin toplumsal yapısı oluşmaya başlar. On iki erkek çocuğa sahip olan Hz. Yakup, böylece on iki kabileye bölünen İsrailoğullarının diğer bir tarihsel kaynağı olmuştur. Hz. Yakub’un çocukları Ruben, Şimeon, Levi, Yehuda, Yisakar, Zevulun, Dan, Naftali, Gad, Aşer, Yosef ve Benyamin’dir. Ancak Hz. Yakup’un oğullarından Hz. Yusuf’un kardeşlerinin ihanetine uğrayarak Mısır’a köle olarak satılmasıyla İsrailoğulları tarihi Mısır’da gelişmeye başlamıştır. Mısır’da nüfusları hızla artan İsrailoğulları zaman içinde Mısır firavunun zulmüne uğramışlardır. Yetişkinler köle olarak çalıştırılırken yeni doğan erkek çocukları ise gelecekte olası bir isyan girişimini önlemek amacıyla öldürülmektedir.

 • Moved from Din & İnanç by  phi phi 
 • Moved from Uzak Doğu by  phi phi 

Benzer Konular

 • 4
 • 9
 • 11
 • 139
 • 1