• Kurucu

    Yahudi inanç bütünlüğünü tanımlayan Tanrı ve İsrail kavramlarından sonra üçüncü kurum Yahudi kutsal metni Tora’dır. Yahudilik çok kapsamlı bir kutsal metin koleksiyonuna sahiptir. Yahudi kutsal metinleri yazılı ve sözlü metinler olarak iki kısımdan oluşmaktadır. Yazılı kutsal metinler Tanah, sözlü kutsal metinler Talmud olarak adlandırılmıştır. Tanah, Yahudi kutsal metinlerine verilen İbranice addır. Bu metinler Tora (hukuk), Neviim (peygamberler) ve Ketuvim (Yazılar) kısmından oluşmaktadır. Bu üç kavramın ilk harfleri olan TNK, Tanakh kelimesini oluşturmuştur. Romalılar Kudüs’ü ele geçirip Yahudileri dünyanın pek çok yerine sürdükten sonra bu kutsal metinler Yahudi inancının varlığını sürdürmesini sağlamıştır.

  • Moved from Din & İnanç by  phi phi 
  • Moved from Uzak Doğu by  phi phi 

Benzer Konular

  • 4
  • 1
  • 13
  • 15
  • 41