Chung-yung (Orta Yol Doktrini)

  • Kurucu

    Ayinler kitabının bir bölümünü içermektedir. Bu metinde insan tabiatına Gök tarafından yön verildiği, insan tabiatının gök ile uyum içerisinde bulunduğu, kurbanlar esnasından daima hazır bulunacakları belirtilmiştir.

  • Moved from Din & İnanç by  phi phi 

Benzer Konular