• Editör

  Orhan Veli öldü. Ben bu satırları yazarken Orhan İstanbul morgunun teşrih masası üstünde yatıyor. 36 yaşında öldü Orhan. Türk şiirini kökünden sarsmış, yüzlerce şairi tesiri altında bırakmış genç yaşta pek az kimseye nasip olan bir şöhret kazanmıştı. Orhan, başka bir millette doğsaydı milletlerarası bir şöhrete de ulaşırdı. Son zamanlarda işittiğime göre ceketi olmadığı için gömlekle dolaşıyormuş. Onun yüzde biri kadar sanatkâr olmayanlar, hattâ insan olmayanlar bugün genel müdürlüklerde, sefirliklerde sefa sürüyorlar. Ve Orhan ceketsiz öldü.

  "Rumeli Hisarı'nda Orhan'ın mezarı
  Ne gittim ne gördüm. Gitmek de istemem
  Taze ekmek bir parça beyaz peynir
  Şimdi olsa şuracıkta rakı içer
  Denize mi bakar kim bilir"

  -Oktay RIFAT


Benzer Konular