• Grekçe'de bilinemeyen, anlaşılamayan, bilginin konusu olmayan anlamına gelen sözcük.

    Tanrı'nın bilinemeyeceğini söyleyen bildik agnostisizm teriminin kendisinden çıktığı etimolojik köken olarak, onu Tanrı'nın bilinememesiyle ilgili bir terim olarak felsefeye armağan eden mevcut antropomorfik din anlayışını eleştirirken, Tanrıların varoluşu bağlamında, " onların ne varolduklarını ne de varolmadıklarını bilebilirim, zira bu konudaki bilgi için, insan hayatının kısalığı, konunun karanlıklığı türünden pek çok engel vardır" diyen Sofist Protagoras'tır


Benzer Konular