• Grekçede "ortak duyu". Aristoteles'in psikolojisinde ruhun bir melekesi olarak tasarlanan aisthesis koine'nin en önemli işlevi, tek bir duyunun nesnesi olmayan hareket ve sükunet, sayı, şekil, büyüklük benzeri "ortak duyulurlar"ın algılanması olarak ifade edilmiştir


Benzer Konular

  • 1
  • 1
  • 1
  • 3
  • 1