• İlkçağ Yunan düşüncesinde, evrendeki boşluğu doldurduğuna inanılan madde.

    Antik Yunan doğa biliminde, toprak, hava, su ve· ateşe ek olarak varlığı kabul edilen beşinci öge, yaklaşık yüz yıl öncesine kadar mekanı doldurduğu varsayılan esnek madde ya da ortam.

    Nitekim, Aristoteles ayaltı alemde dört ögenin, buna karşın ayüstü alemde en yetkin, geçirgen madde olarak aitlıer'in bulunduğunu öne sürmüştür. Sadece Aristoteles değil, 19. yüzyılın neredeyse sonlarına kadar fizikçiler havanın ses dalgalarını iletmesine benzer bir biçimde, esirin de elektromanyetik dalgaları ilettiğine inanmışlardı. Esirin ağırlığı olmayan, saydam, sürtünmesiz, kimyasal ya da fiziksel olarak varlığı saptanamayan ve tüm maddeleri geçiren bir ortam olduğu kabul edilmekteydi. Modern fizikte ışığın ve maddenin yapısı daha iyi anlaşılınca, esir kavramının yerini mekanik bir ortama indirgenemeyen maddi alan kavramı almıştır.


Benzer Konular