• Hıristiyan Ortaçağ felsefesinde, Skolastik düşünürler tarafından a parte post deyimiyle birlikte, ruhun varoluşuyla bedenin varoluşu arasındaki zamansal ilişkileri tanımlamak amacıyla kullanılan terim. Buna göre, ruhun varoluşunun bedenin varoluşundan önce gelmesi, ruhun bir beden içine girmezden önce varolması durumunda, onun a parte ante varolduğu söylenmiştir. Buna mukabil, ruhun varoluşuyla bedenin varoluşu eşzamanlıysa, yani ruhun bedenden önce varolmayıp, bedenle birlikte varlığa gelişinden söz ediliyorsa, onun a parte post varolduğu söylenmiştir.


Benzer Konular