• 1 - Genel olarak, düşmanca, yıkıcı ve katı eleştiriye karşı savunma. Bir öğretiyi, ona yöneltilen eleştirilere karşı uygulanan savunma yöntemlerinin tümü.

    2 - Teolojide, inancın tanrısal kökenini akıl yoluyla haklı kılma çabası. Dine ve dinin çeşitli dogmalarına yöneltilen itirazları, rasyonel kanıtlarla savunma tavrı. Hıristiyanlıkta, bir dogmayı, akla hitap eden kanıtlar yoluyla savunan ve haklı gösteren teoloji dalı. Katolik ve Ortodoks teoloji sistemleri içinde yer alan Apolojetik'i, Protestanlık reddeder ve aynı Protestanlık, inanan akıl karşısındaki önceliğini savunur.


Benzer Konular