• Düşünce ya da tartışmanın, ortaya çıkan bir problem veya güçlükten dolayı, sonuçsuz kalması durumu.

    Bu çerçevede, Platon'un, Sokratik yöntemin uygulandığı, çeşitli tanım denemelerinin ardından, belli bir gelişme kaydedilse bile, somut bir sonuca ulaşmayan, problemin çözümsüz ve sonuçsuz kaldığı, tanımlanmak
    istenen erdemin gereği gibi tanımlanamadığı gençlik dönemi diyaloglarına aporetik diyaloglar adı verilir Aporetik sıfah aynca, Pironcuların, yani antik Yunan kuşkucularının, her görüş ya da öğretiyi destekleyen, doğrulayan ve yanlışlayan eşdeğerde kanıtlar bulmalarının sonucu olarak, içine düştükleri kararsızlık ve ne yapacağını bilmeme durumunu ifade etmek için de kullanılır.


Benzer Konular