• Editör

  Kadınlar ve erkekler tarih boyunca güzel, zengin, gösterişli görünmek için şapkalar kullandı. Günümüzde şapka çok popüler bir aksesuar değil, daha çok hava koşulları sebebiyle kullanılıyorlar. Oysa yakın tarihte kadınların şapka takmalarının tek sebebi hava koşulları ya da güzel görünme kaygısı değildi. Şapkalar onları tacizden de koruyordu.

  Kadınların tarih boyunca taktığı şapkaların tek amacının güzellik ve moda olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Bu şapkalar, özellikle 20. yüzyılda kadınların silahlarına dönüşmüştü. Bunu şapkaları sabitlemek için kullandıkları şapka iğneleri sağlıyordu. 1900'lerin başında günümüzün modern devletleri yeni yeni kadınların tek başına sokaklarda dolaşabilmesine izin vermeye başlamıştı. Bunu içselleştiremeyen erkekler, zaman zaman yalnız gezen kadınlara hem sözlü, hem de fiziksel saldırılarda bulunuyorlardı. Kadınların bu saldırılar karşısında kendilerini savunmak için bu iğneleri kullanması dilden dile yayılıyordu ve diğer tehlike altında olan kadınlar da aynı yönteme başvuruyorlardı. Bu savunma yöntemi zamanla o kadar yaygınlaştı ki, bastırılan bazı broşürlerde kadınlara bu iğneleri nasıl kullanacakları fotoğraflarla anlatılmaya başlandı. Erkek yöneticiler bunun karşısında elbette eylemsiz kalmadı. Kısa bir süre içinde bazı ülkelerde şapka iğneleri yasaklandı. Yasaklara uymayan kadınlar cezalandırıldı. Kısa sürede tüm dünyaya yayılan bu savunma şekli için güçlü bir yasak sürecine girildi. Öyle ki Avustralya Sydney'de bir kadın şapkasında iğne taşıdığından hapse atıldı. İğneler tamamen yasaklansa da, bu küçük aksesuarlar saldırgan erkeklerin aklına bir şüphe düşürdü. Yani iğneler sonuçta etkili oldu.

  Yani eski şapka iğnelerinin feminizm tarihinin bir parçası olduğunu aklınızdan çıkarmayın.


Benzer Konular

 • 4
 • 4
 • 9
 • 4
 • 8