• Sonbaharda burağanlı bir gece,
  Uyku kaçar, rüzgâr çalar telleri.
  Uğuldayıp pencereden bir nice
  Girmeyesin bunlu kavak yelleri!

  Yaprak sesi için için dert salar...
  Beste yanık yanık durmaz dert çalar.
  Uyku içine apansız hem sert dalar;
  Gönlü incitme bunlu kavak yelleri...

  Esmeyesin ey kavaklar, kavaklar...
  Eserseniz asla sökmez şafaklar!
  Mazinin sisinde puslu ufuklar;
  Savurmayın bunlu kavak yelleri...

  Esme kavak esme! Çıkmaz seslerim,
  Essen ağlar durur benim hislerim...

  Kışlağımda yükseklerde merada,
  Yamaçtaki meskenlerin orada
  Bin kavaklı baba bahçem nerede
  Esen mutlu, kutlu kavak yelleri!

  O zamanlar; mut içinde çocuktuk,
  Oynar iken kuş, kelebek çok tuttuk.
  Neler yaptık, neler ettik bir çıktık,
  Artık onun ninnisini unuttuk,
  Şefkatlice esen kavak yelleri!

  Esme kavak, üzer beni seslerin.
  Essen ağlar durur benim hislerim…

  Çamlar ile boy ölçüşür idiler,
  A’beyimle ikimize yeğdiler
  Saba yeli geçer iken dediler:
  “Uyumayın kalkın size geldiler.”
  Görklü yazda esen kavak yelleri!

  Esme kavak, üzer beni seslerin.
  Essen ağlar durur benim hislerim…

  Annem öldü, babam dahi ardından,
  Amansız bir hastalığın derdinden
  Vefatıyla sarstı beni derinden,
  Vedalaşır gibi yakın ferdinden
  Vefayla ağıt yaktı kavak yelleri!

  Esme kavak, üzer beni seslerin.
  Essen ağlar durur benim hislerim…

  Geçip giden bu zaman kuş misali,
  Geçen zaman yaşlanır, var mı halli?
  Hey kıymetli derdin keder timsali:
  Esmeyesin bunlu kavak yelleri!

  Kaçınılmaz olsa dahi ölümüm,
  Az bir ömrüm kalsa yoktur elimim.
  Kaçmıyorum, hâlâ akl-ı selimim
  Avutasın bunlu kavak yelleri!

  Esme kavak, yeller ilen, esmeyin.
  Eserseniz mutluluğum kesmeyin
  Elem, keder basar beni neyleyim?..

  - Salican Ciğitov -

 • Yönetici

  @kereste , Etkileyici bir şiir. Buna dair bir şiir yazmaya başladım...Bitirdiğimde paylaşacağım..Bunu sık yapıyorum. Bir keresinde Bertolt Brecht nin bir şiir kitabındaki tüm şiirlerine karşılık birer şiir yazmıştım...

 • Yönetici

  KİM DEMİŞ

  Es kavak yeli
  en ince yerimden
  ayır bedenimi ruhumdan
  ki bileyim kim olduğumu...

  Nice zamandır savruldum
  salkım söğüt gibi
  iki büklüm;
  ayaklarım isyanda
  dermansızım, an senin...

  Es kavak yeli
  bağrıma doğru es
  süpür ikircikli yanımı
  ve al götür toprağına;
  sürgünüm ellerinde...

  Es kavak yel es
  doğudan, batıdan
  kuzeyden güneyden es
  asla unutma beşinci yönü
  kimliksiz kalmasın cesedim...

  Kırağı çaldığı vakit
  gün ağardığında
  güneşin anlacında parçalanan
  yıkık gecenin koynundaki
  uyuyan bir çocuk gibi
  al götür
  ve unuttur beni...

  Kim demiş yaşadığımı!?

  14 Nisan 2022/Akarca


Benzer Konular