Felsefe tarihinde indeterminizmin savı şudur: Güneşin her gün doğudan doğuyor olmasının bir nedeni yoktur, batıdan da doğabilir ama nedensiz olarak doğudan doğuyor. Biz de bunu bir belirlenim zannedip determinist düşünceye kapılıyoruz. Halbuki yarın batıdan doğabilir, doğmaması determinizmi kanıtlamaz.

Determinizmin buna yanıtı şu olmuştur: Güneşin her gün doğudan doğmasının nedenleri vardır, yarın batıdan doğarsa bunun da nedenleri olacaktır.

Bugün ise bilim sayesinde biliyoruz ki güneş asla ve hiç bir zaman batıdan doğmayacaktır. Bu tümüyle olanaksızdır. Böyle bir şey göremeyiz ve olmayacaktır, çünkü olanaksız.